Ninh Phước: Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư gắn với phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Ngày 12-6, Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Phước tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân (HND) Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010- 2020. HND huyện sơ kết phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2015- 2020.

Trong 10 năm qua, cấp ủy, chính quyền và HND các cấp của huyện đã quán triệt và  triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 61 KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. HND vận động hội viên đoàn kết tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; giữ vững quốc phòng- an ninh; áp dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa, sản phẩm đặc thù cho thu nhập cao, tăng sức cạnh tranh trên thị trường nông sản. Giai đoạn 2010-2020, toàn huyện huy động Nhân dân đóng góp trên 100 tỷ đồng, hiến 137.948 m2, đất và tham gia trên 1.000 ngày công xây dựng giao thông nông thôn, kênh mương, hệ thống chiếu sáng khu dân cư, lắp đặt camea an ninh nông thôn, góp phần xây dựng Ninh Phước đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020.

Lãnh đạo Huyện ủy Ninh Phước tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc qua 10 năm thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Trong thời gian tới huyện Ninh Phước tiếp tục quán triệt đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc HND Việt Nam trực tiếp tham gia thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất, chung tay xây dựng địa phương nâng cao các tiêu chí nông thôn mới.

Đối với phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, hội viên đoàn kết giúp nhau thi đua sản xuất, kinh doanh vươn lên làm giàu, giai đoạn 2015-2020, toàn huyện có 20.610 lượt hộ hội viên, nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét có 15.098 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 73,25% so với hộ đăng ký. Trong đó, có 10 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương; 425 hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh; 1.031 hộ đạt danh hiệu cấp huyện; 13.632 hộ đạt danh hiệu cấp cơ sở.

Nhân dịp này, Bí thư Huyện ủy Ninh Phước tặng giấy khen cho 3 tập thể, và 3 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 8 cá nhân và 8 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh giỏi; Chủ tịch HND huyện trao giấy chứng nhận cho 60 hội viên, nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2015- 2020.