Đồng chí Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT kiểm tra Dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tại rừng phòng hộ ven biển huyện Thuận Nam

Ngày 11-6, Đoàn công tác do đồng chí Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế Dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tại rừng phòng hộ ven biển huyện Thuận Nam.

Dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ do BQL Dự án Nông nghiệp Trung ương JICA 2 hỗ trợ, triển khai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ năm 2012 tại rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam, rừng phòng hộ Krongpha và rừng phòng hộ Tân Giang với diện tích trên 1.700 ha trồng cây Thanh Thất. Đây là cây trồng được đánh giá là phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu địa phương. Qua thời gian triển khai, cây thích ứng tốt, phát triển nhanh và cơ bản đáp ứng mục tiêu đề ra trong công tác phục hồi bền vững rừng phòng hộ.

Đồng chí Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT kiểm tra Dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tại rừng phòng hộ ven biển huyện Thuận Nam.

Sau khi kiểm tra mô hình trồng 350 ha cây thanh thất thuộc Dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tại rừng phòng hộ ven biển huyện Thuận Nam, đồng chí Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đánh giá cao hiệu quả mô hình và khẳng định tầm quan trọng của Dự án đối với việc khôi phục hệ sinh thái, cải tạo những vùng đất khô cằn ở Ninh Thuận trở nên xanh tươi, màu mỡ. Dự án này ra đời đã thực hiện 3 mục tiêu cơ bản là trồng rừng ở những nơi khô hạn, khoanh nuôi làm giàu ở những khu vực rừng có khả năng tái sinh, nâng cao sinh kế cho người dân trong khu vực. Đối với khu vực rừng phòng hộ ven biển huyện Thuận Nam, việc cải tạo đất để nâng cao khả năng tích trữ nước là hết sức quan trọng. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị BQL Dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ Trung ương tiếp tục phối hợp với tỉnh Ninh Thuận đánh giá cụ thể về hiệu quả mô hình để tiếp tục có kế hoạch đầu tư, nhân rộng tại những địa phương có điều kiện khí hậu tương tự nhằm đảm bảo mục tiêu phủ xanh đất trống, đồi núi trọc và đảm bảo tốt sinh kế cho người dân.