Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 11- 6, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về thực hiện Kế hoạch phát triển lâm nghiệp năm 2020; tình hình chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, thực hiện các dự án lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở NN&PTNT, diện tích đất rừng và đất phát triển rừng trên địa bàn tỉnh hơn 204.217 ha; trong đó, đất có rừng là 155.423,33 ha, đất chưa có rừng 2.432,59 ha. Hiện nay, các đơn vị chủ rừng đã chuẩn bị đầy đủ số lượng cây giống để thực hiện Kế hoạch trồng rừng phòng hộ, đặc dụng theo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2020 là 505 ha. Công tác hỗ trợ cây trồng phân tán, chăm sóc rừng trồng, giao khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng được quan tâm thực hiện. Liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng, tỉnh đã trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên của 10 dự án đầu tư ở các lĩnh vực thủy lợi, giao thông, du lịch, năng lượng tái tạo, hạ tầng truyền tải điện…

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tỉnh kiến nghị Đoàn công tác đề xuất với Bộ NN&PTNT tham mưu Chính phủ xem xét, cho chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trọng điểm ứng phó với hạn và các dự án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với ngành Lâm nghiệp, nhất là cơ chế tài chính, mức hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ công ích về bảo vệ rừng; cho chủ trương chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của 2 công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh sang mô hình Ban Quản lý rừng phòng hộ…

Đồng chí Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT, Trưởng Đoàn công tác chia sẻ những khó khăn về hạn hán thường xuyên xảy ra ở tỉnh ta ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; đồng thời, đánh giá cao nỗ lực của tỉnh vượt qua khó khăn hoàn thành tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng. Thời gian qua, Bộ NN&PTNT luôn ưu tiên tỉnh đầu tư các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, tạo thuận lợi cho tỉnh thực hiện đạt mục tiêu xanh hóa các đồi trọt, chống sa mạc hóa. Những đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Bộ có trách nhiệm tham mưu Thủ tướng Chính phủ giải quyết đúng theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự quan tâm của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Đoàn công tác đã hỗ trợ tỉnh trong đầu tư triển khai các dự án mang tính động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Các dự án có liên quan đến đất rừng đều là những dự án trọng điểm của tỉnh phục vụ mục tiêu an sinh xã hội, an ninh năng lượng và ứng phó với hạn. Tuy nhiên, công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng còn nhiều khó khăn, nhất là đối với diện tích đất có rừng tự nhiên, nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án. Nhằm đảm bảo cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31-8-2018 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống Nhân dân giai đoạn 2018-2023, tỉnh mong muốn tiếp tục được sự quan tâm, hỗ trợ từ Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, kịp thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, nhất là Dự án Hồ chứa nước Sông Than, Dự án Đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm nhằm ứng phó với hạn, giải tỏa công suất các nhà máy điện gió, điện mặt trời triển khai trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Đoàn công tác đã đi kiểm tra các dự án JICA 2 đầu tư trên địa bàn tỉnh.