UBND tỉnh thông qua Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

Ngày 10-6, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp các thành viên UBND tỉnh để nghe báo cáo và cho ý kiến về Tờ trình của Sở Y tế trước khi trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vị thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Văn Bình, Phạm Văn Hậu và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Y tế đã báo cáo các nội dung liên quan đến công tác soạn thảo Tờ trình dự thảo nghị quyết và trên cơ sở kết quả thẩm định của các Sở Tư pháp, Sở Tài chính và tổng hợp góp ý của các sở, ngành liên quan; các thành viên UBND tỉnh đã thống nhất thông qua. Theo đó, Tờ trình dự thảo Nghị quyết sẽ sửa đổi, bổ sung quy định mức giá của 1.950 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vị thanh toán của quỹ BHYT trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Cụ thể có 9 dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe; 6 dịch vụ ngày giường bệnh điều trị và 1.935 dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc thông qua Tờ trình này sẽ giải quyết được tình trạng bất cập về sự chênh lệch mức giá khám, chữa bệnh giữa người tham gia BHYT và người không tham gia BHYT; tạo sự công bằng về thụ hưởng dịch vụ và mức giá phù hợp cho người tham gia BHYT, qua đó khuyến khích người dân tham gia BHYT hơn, góp phần đẩy nhanh lộ trình BHYT toàn dân. Đồng chí cũng đề nghị Sở Y tế khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, bổ sung Tờ trình theo ý kiến góp ý; hoàn tất nội dung để trình HĐND tỉnh theo quy định.