Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19

Ngày 28-4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 19 nhằm quán triệt các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương; thông tin tình hình công tác phòng, chống dịch C0VID-19 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách để khởi động lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Duy Hưng, Hàm Vụ trưởng Vụ địa phương 2; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên và lãnh đạo một số sở, ngành.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông tin tình hình, những chủ trương lớn của Trung ương về công tác phòng, chống dịch COVID-19; công tác phòng, chống tham nhũng; quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 25-3-2019 của Bộ Chính trị. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Quy định 213-QĐ/TW ngày 2/1/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú; Quy định 217-QĐ/TW ngày 2-1-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên mạng Internet. Tiếp đó, hội nghị nghe lãnh đạo UBND tỉnh quán triệt Kết luận số 70-NQ/TW ngày 9-3-2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam; Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20-8-2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo tình hình, kết quả công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp thời gian qua và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và thảo luận, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách để khởi động lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển của tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong thời gian qua, công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội trong tỉnh triển khai kịp thời, chủ động, quyết liệt và có trách nhiệm; cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ, cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức ban đầu. Nhờ đó đến thời điểm này, tỉnh ta cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, đang quyết tâm tổ chức triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế và ổn định đời sống nhân dân. Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, tình hình hạn trên địa bàn tỉnh tiếp tục kéo dài đã và đang tác động bất lợi đến nhiều mặt đời sống kinh tế-xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách thực hiện cùng lúc nhiệm vụ “kép”: Chống dịch, chống hạn và phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh, ổn định xã hội. Các ngành, các địa phương chỉ đạo khẩn trương các biện pháp hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và tình hình hạn, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.

Đối với công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp, đồng chí yêu cầu tập trung rà soát để tăng cường chỉ đạo và tổ chức đại hội các cấp đảm bảo đúng tiến độ đề ra, phấn đấu hoàn thành xong đại hội các tổ chức cơ sở đảng trong tháng 5-2020. Về phía Đảng bộ tỉnh và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị cả về nội dung và nhân sự, đáp ứng yêu cầu để tổ chức thành công đại hội Đảng bộ phù hợp với bối cảnh thực hiện nhiệm vụ chống hạn và phòng, chống dịch COVID-19. Với những nội dung nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương được quán triệt trong hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc chỉ đạo triển khai quán triệt sâu kỹ trong cán bộ, đảng viên; đồng thời tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân; tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận theo yêu cầu của cấp ủy cấp trên sát tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để thực hiện có hiệu quả cao nhất.