2 tấn gạo hỗ trợ Nhân dân bị ảnh hưởng hạn và dịch Covid-19

Trong 3 ngày (22-4 đến 24-4-2020), Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức trao 200 bao gạo, mỗi bao 10kg cho bà con ở thôn Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải (Ninh Hải); xã Phước Chính (Bác Ái); thôn Long Bình 1, xã An Hải và bà con khu phố 8, thị trấn Phước Dân (Ninh Phước). Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp – Sống có ích”, “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội” trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Đoàn viên thanh niên Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh phát gạo cho người dân thôn Long Bình 1, xã An Hải (Ninh Phước).