Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

UBND tỉnh vừa có Công văn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN) tại Chỉ thị số 1299/CT-BNN-TCLN.

Theo đó, giao Sở NN&PTNT làm cơ quan đầu mối, cùng với các chủ rừng, lực lượng công an, quân đội, các địa phương và đơn vị liên quan rà soát kỹ phương án PCCCR; xác định cụ thể các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao để bố trí các nguồn lực, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống mới phát sinh, không để xảy ra cháy rừng. Tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, tăng cường lực lượng tại khu vực có nguy cơ xảy ra cháy và cháy lớn. Đảm bảo lực lượng ứng trực 24 giờ/ngày; bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng lửa trong suốt thời kỳ cao điểm cháy rừng. Đồng thời, tăng cường cán bộ kiểm lâm xuống các trọng điểm về cháy rừng để tham mưu cho cấp chính quyền cơ sở thực hiện công tác PCCCR; thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong công tác chữa cháy rừng. Điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng, xử lý nghiêm người có hành vi vi phạm và trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng…