Trường Chính trị tỉnh: Hội thảo khoa học cấp trường mở rộng lần I - năm 2020

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), ngày 3-2, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo Khoa học cấp trường mở rộng lần I-năm 2020. Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh đã đến dự. Cùng tham dự có lãnh đạo các Ban Đảng tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, trình bày các báo cáo tham luận về Đảng Cộng sản Việt Nam trải qua 90 năm thành lập và đề ra đường lối lãnh đạo đúng đắn để đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong đó có các nội dung trọng tâm: Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với dân trong công tác xây dựng Đảng; kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn cách mạng mới; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát huy vai trò mỗi đảng viên trong công cuộc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam… Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, viên chức nhà trường nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời, khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường 90 năm thành lập và phát triển gắn với vai trò, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh dự hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao việc tổ chức hội thảo khoa học lần này gắn với hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hội thảo rất có ý nghĩa, được Hội đồng khoa học nhà trường chọn phạm vị, nội dung chủ đề nghiên cứu, thảo luận phù hợp với tình hình cách mạng Việt Nam hiện nay. Đối với các đại biểu tham luận đã thể hiện tính nghiêm túc, khoa học, có đầu tư suy nghĩ, tư duy logic, đúc kết từ thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Song song đó, đồng chí gợi mở một số đề tài mà thực tiễn đòi hỏi để hội đồng khoa học nhà trường nghiên cứu, đánh giá thực trạng, mạnh dạn đề xuất, kiến nghị như: Đô thị hóa và kinh tế đô thị ở nông thôn; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và bảo vệ môi trường; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng; các khâu đột phá chiến lược như kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, bất động sản, nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao… từ đó đưa ra những giải pháp thực hiện hiệu quả trong tình hình mới. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Hội đồng khoa học nhà trường cùng phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để trao đổi, nghiên cứu, nâng tầm quy mô hội thảo khoa học để nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn nhằm tham mưu lãnh đạo tỉnh để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý hiệu quả của các cấp chính quyền, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.