Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình ứng phó hạn hán trên địa bàn tỉnh

Ngày 3-2, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra tình hình ứng phó hạn hán tại một số hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình tích nước tại hồ Tân Giang, Suối Lớn, Sông Biêu (Thuận Nam); hồ Bàu Zôn, Lanh Ra (Ninh Phước); Phước Trung, Phước Nhơn (Bác Ái); hệ thống đập Nha Trinh (Ninh Sơn); Trạm bơm Xóm Bằng (Thuận Bắc) và hệ thống kênh chính đập dâng Tân Mỹ. Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi, tính đến thời điểm hiện tại, lượng nước tại hồ Đơn Dương đạt 130,76 triệu m3; đối với 21 hồ chứa trên địa bàn tỉnh còn 67 triệu m3, chiếm khoảng 30% tổng dung tích thiết kế. Dự báo trong thời gian tới, tình hình hạn hán tiếp tục diễn biến khó lường, đơn vị đã chủ động tính toán, cân đối hợp lý nguồn nước; đồng thời, thông báo đến các địa phương xây dựng đồng bộ các giải pháp nhằm ứng phó với hạn hán hiệu quả.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại hồ thủy lợi Tân Giang (Thuận Nam).
 
 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hệ thống kênh chính đập dâng Tân Mỹ.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi tập trung bám sát, xây dựng phương án chi tiết, cụ thể để có kế hoạch điều tiết nước phù hợp. Đặc biệt, tập trung ưu tiên nước sinh hoạt cho người dân và đàn gia súc, đảm bảo lượng nước tưới xuyên suốt cho vụ đông-xuân. Các địa phương chủ động rà soát từng vùng, bố trí cây trồng phù hợp trong điều kiện nắng hạn, làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Đối với hệ thống kênh chính đập dâng Tân Mỹ, đến nay cơ bản đã hoàn thành, đồng chí đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhanh chóng phối hợp với đơn vị thi công tiến hành khảo sát, lắp đặt tuyến ống đưa nước vào hồ Thành Sơn, kịp thời phục vụ nước cho vùng hạ lưu.