Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam:

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra

Ngày 31-1, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra. Tại điểm cầu tỉnh ta, đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự.

Tai hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã quán triệt tinh thần Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 79-CV/TW ngày 29/1/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra. Lãnh đạo Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế thông tin, hướng dẫn cách nhận biết và phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra.

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự hội nghị trực tuyến.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam yêu cầu Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan liên quan tuyên truyền đến từng địa bàn khu dân cư, từng đoàn viên, hội viên và người dân về tính chất nguy hiểm, các tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh; phổ biến, nâng cao ý thức dự phòng của người dân trong tự bảo vệ, nâng cao sức khỏe và biện pháp, giải pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra. Đấu tranh với các tổ chức, cá nhân đưa ra các thông tin không chính xác về dịch bệnh, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.