Tp. Phan Rang – Tháp Chàm: Tổng kết công tác hiến máu tình nguyện năm 2019

Ngày 17-1, UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, Ban Chỉ đạo vận động HMTN thành phố đã tổ chức 24 đợt HMTN tại các địa phương, vận động và tiếp nhận 1.362 đơn vị máu; đạt 105,6% kế hoạch. Trong đó có trên 233 đơn vị máu hiến khẩn gấp theo yêu cầu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và 117 đơn vị máu 350ml.

Lãnh đạo UBND Tp. Phan Rang – Tháp Chàm tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN năm 2019.

Năm 2020, Ban Chỉ đạo vận động HMTN thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các đoàn thể chính trị - xã hội HMTN đạt trên 1.457 đơn vị máu.