HTX Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú: Phấn đấu đạt doanh thu trên 3.200 triệu đồng

Ngày 9-1, Hội đồng Quản trị Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú, xã An Hải (Ninh Phước) tổ chức đại hội thường niên năm 2019, nhiệm kỳ 2016- 2021.

HTX hiện có 62 thành viên tăng 12 thành viên, chuyên canh cây măng tây xanh trên diện tích 35 ha theo mô hình cánh đồng lớn. Trong năm các hộ thành viên sản xuất đạt sản lượng 51,9 tấn măng tây xanh, tăng 19,5 tấn so với năm 2018, bình quân đạt sản lượng 150 kg/ngày. Sản phẩm măng tây xanh của HTX được Trang trại Tiên Tiến hợp đồng thu mua toàn bộ sản phẩm trị giá trên 2.595 triệu đồng, với giá 50.000 đồng/kg. Sau khi chi trả tiền thu mua sản phẩm của các hộ thành viên, HTX còn lợi nhuận gần 115 triệu đồng sử dụng chi trả lương cho cán bộ quản lý, chia cho các hộ thành viên góp vốn và trích lập các quỹ theo quy định.

Các đại biểu dự đại hội thường niên năm 2019 của HTX Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú.

Triển khai nhiệm vụ sản xuất- kinh doanh năm 2020, HTX Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích trồng măng tây xanh lên 45 ha, phấn đấu đạt sản lượng 65 tấn, đạt doanh thu 3.200 triệu đồng, tăng lợi nhuận hoạt động kinh doanh của HTX đạt 250 triệu đồng.

HTX Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú được Bộ NN&PTNT tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển 15.000 HTX và liên HTX hoạt động có hiệu quả năm 2018- 2019; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc góp phần phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Ninh Thuận năm 2019…