Kỳ vọng nông nghiệp tạo đột phá trong phát triển nhanh, bền vững và nâng cao giá trị gia tăng

Năm 2019, vượt qua những khó khăn về thời tiết và dịch bệnh trên đàn gia súc, ngành Nông nghiệp bám sát nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện cơ cấu lại ngành, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm đều đạt và vượt, tốc độ tăng giá trị sản xuất toàn ngành tăng 6,3% so với năm trước. Thành tích này tạo đà để ngành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2020 đạt kết quả cao hơn.

Năm nay, dự báo có nhiều cơ hội cho ngành Nông nghiệp duy trì đà tăng trưởng khi các chính sách lên quan đến lĩnh vực tiếp tục phát huy hiệu quả, kỳ vọng sẽ thúc đẩy mở rộng sản xuất. Đây là năm cuối thực hiện Quyết định số 65/2017/ QĐ-UBND ngày 15-8-2017 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, do đó các địa phương “tăng tốc”, vận dụng tối đa các nguồn vốn để hỗ trợ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp triển khai, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả.

Mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa triển khai có hiệu quả trong vụ mùa năm 2019
tiếp tục được nhân rộng trong năm 2020.

Nếu làm tốt công tác hỗ trợ, nhân rộng tưới tiết kiệm nước, chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng nho, táo, các loại cây sử dụng ít nước, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao như trong kế hoạch, định hướng phát triển của ngành, thì nông nghiệp sẽ tạo “đột phá” trong tăng năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm.

Niềm tin vào vào sự bứt phá đi lên của ngành Nông nghiệp là có cơ sở, bởi năm nay toàn ngành hướng tới sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với thị trường; nông dân thay đổi căn bản nhận thức, tự nguyện tham gia vào các hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị. Để góp phần vào thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại nông nghiệp, giải pháp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ra là triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 - 4 - 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp làm “hạt nhân” trung tâm liên kết với các tổ chức hợp tác của nông dân trong sản xuất. Mục tiêu phát triển chăn nuôi theo hình thức trang trại quy mô công nghiệp, bán công nghiệp, nâng cao chất lượng đàn gia súc đáp ứng yêu cầu công nghiệp chế biến, đảm bảo an toàn thực phẩm kỳ vọng cũng sẽ đạt được.

Ngay từ đầu năm mới, ngành Nông nghiệp đã triển khai những công việc trọng tâm như chỉ đạo sản xuất vụ đông - xuân 2019-2020 có hiệu quả, nhân rộng mô hình cánh đồng lớn, chuyển đổi cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới. Tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị các nhóm sản phẩm đặc thù như táo, nho, măng tây xanh, heo đen, tôm giống… Khai thác và tận dụng tối đa lợi thế tiểu khí hậu nắng nóng của khu vực Nam Trung Bộ để phát triển các vùng chuyên canh hàng hóa chất lượng cao, quy mô lớn đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh kết nối nông nghiệp với công nghiệp chế biến, bảo quản và thị trường tiêu thụ. Tổ chức liên kết chặt chẽ giữa các địa phương, tạo đột phá trong phát triển nhanh, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Công nhân Công ty TNHH Linh Đan Ninh Thuận thu hoạch măng tây xanh đạt chất lượng cao tại xã An Hải (Ninh Phước). Ảnh: Văn Nỷ

Nông nghiệp đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng có những khó khăn cần sớm nhận diện để chủ động vượt qua. Cho đến nay, tình hình thời tiết vẫn chưa được cải thiện, trời tiếp tục nắng, lượng nước ở các hồ chứa đang xuống thấp, tính đến đầu tháng 1, tổng dung tích 21 hồ chứa trên địa bàn tỉnh khoảng 94 triệu m3, đạt trên 45% dung tích thiết kế. Nều từ nay đến giữa tháng 1 không có mưa, thì sản xuất theo hướng giảm diện tích lúa, tăng diện tích cây màu, cây ít sử dụng nước. Lĩnh vực chăn nuôi cũng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi. Trước xu thế các hộ nuôi heo đang tái đàn mạnh do “cơn sốt” giá, thì cùng một lúc ngành chức năng, các địa phương phải thực hiện 2 nhiệm vụ: Thứ nhất, tổ chức thường xuyên công tác tiêu độc khử trùng các khu chăn nuôi tập trung. Củng cố hoạt động mạng lưới thú y, tăng cường công tác kiểm dịch động vật. Thứ hai, hướng dẫn nông dân phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, tái đàn có kiểm soát, không ồ ạt để tránh tình trạng “cung” vượt “cầu”.

Năm 2020 có nghĩa quan trọng, diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm bứt phá hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, toàn ngành Nông nghiệp xác định: Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh. Với định hướng phát triển đúng đắn, mục tiêu đề ra rõ ràng, cụ thể, tin tưởng nông nghiệp sẽ có nhiều chuyển biến tích cực.