Ninh Phước: Nâng cao hiệu quả nguồn vốn chính sách tín dụng

Thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ninh Phước đã cùng các hội đoàn thể, địa phương hướng dẫn, tạo điều kiện cho người dân vay vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Qua đó, góp phần vào công tác giảm nghèo ở địa phương.

Để giúp bà con có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống, những năm qua, ngoài việc tranh thủ có hiệu quả các nguồn vốn chương trình, dự án để lồng ghép đầu tư hạ tầng thiết yếu, huyện Ninh Phước còn phối hợp với Phòng Giao dịch NHCSXH huyện tạo điều kiện cho hàng chục ngàn lượt hộ nghèo và cận nghèo được vay vốn đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh mở ra hướng làm ăn mới. Ông Thiên Hoàng Long Phụng, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Ninh Phước, cho biết: Hiện nay, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đang triển khai thực hiện 15 chương trình tín dụng ưu đãi bao gồm: cho vay hộ nghèo, cho vay giải quyết việc làm, cho vay học sinh, sinh viên, cho vay xuất khẩu lao động, cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn, cho vay nước sạch và vệ sinh nông thôn, cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn…

Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp nông dân
huyện Ninh Phước đầu tư phát triển sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế. Ảnh: H.Lâm

Để triển khai có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách đến với người dân, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đã tập trung thiết lập mạng lưới hoạt động giao dịch tại các địa phương, với 355 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Phối hợp với địa phương xây dựng phương án tín dụng tăng trưởng hàng năm; tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn công tác quản lý nguồn vốn ủy thác và hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn mục đích; phân công cán bộ phụ trách vay vốn thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ nhận ủy thác. Đồng thời, phối hợp với các hội, đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận được chính sách tín dụng. Nhờ đó, đã giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo. Nhờ triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi, tính đến cuối năm 2019, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đã giải ngân với tổng số tiền 102 tỷ đồng cho 3.342 lượt hộ vay, nâng tổng dư nợ trên địa bàn huyện Ninh Phước đạt trên 484,2 tỷ đồng cho 18.590 hộ vay, với 23.701 món vay đạt 99,5%; doanh số thu nợ trên 73,7 tỷ đồng. Bên cạnh việc triển khai chính sách tín dụng, chương trình huy động vốn cũng được quan tâm, chú trong. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã huy động tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân và tổ Tiết kiệm và vay vốn được 36 tỷ đồng, đạt 116%, tăng 5,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018. Qua đó, đã giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và gia đình.

Điều đáng ghi nhận là đa số các hộ nghèo được vay vốn đều sử dụng đúng mục đích. Nhiều hộ từ chỗ nghèo khó, đến nay đã thoát nghèo. Đơn cử như hộ chị Châu Thị Kim Tuyến, thôn Tuấn Tú, xã An Hải, trước đây, gia đình thuộc diện hộ nghèo, kinh tế chủ yếu dựa vào 2 sao đất trồng hoa màu, nên thu nhập bấp bênh. Năm 2017, chị được Phòng Giao dịch NHCSXH huyện tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng. Từ số vốn được vay, gia đình chị đầu tư 2 sào măng tây xanh. Nhờ biết cách chăm sóc và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cây măng phát triển tốt, đến nay gia đình chị đã có thu nhập ổn định, thoát được nghèo.

Nhờ nguồn vốn từ NHCSXH huyện Ninh Phước, nông dân xã An Hải trồng măng tây xanh hiệu quả cho thu nhập ổn định. Ảnh: Văn Nỷ

Hay như chị Từ Thị Đắng ở thôn Thành Tín, xã Phước Hải, năm 2016, được vay 15 triệu đồng từ NHCSXH chị đầu tư mua 2 con bò về nuôi sinh sản. Nhờ chăm sóc tốt nên đàn bò đã phát triển lên được 7 con bò. Ngoài ra, gia đình chị còn canh tác 5 sào lúa theo mô hình “1 phải, 5 giảm”, mỗi năm cho năng suất đạt gần 7 ta/sào. Nhờ đó, đến nay chị đã thoát nghèo, xây được căn nhà mới khang trang, ổn định cuộc sống.

Ông Thiên Hoàng Long Phụng, cho biết thêm, từ thực tế hoạt động tín dụng trên địa bàn, trong thời gian tới, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Ninh Phước tập trung bám sát kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, chương trình giảm nghèo của huyện và các chương trình cho vay mới để chủ động tham mưu với Ban đại diện- Hội đồng quản trị NHCSXH huyện nhằm thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Đồng thời, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện phối hợp các hội, đoàn thể nhận ủy thác rà soát đối tượng vay, thực hiện tốt công tác bình xét để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng đến đúng đối tượng được thụ hưởng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và triển khai các biện pháp thu hồi nợ, nhất là các địa phương có nợ quá hạn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các hộ vay biết cách làm ăn, thực hiện việc trả nợ đúng hạn; cử cán bộ phụ trách xuống cơ sở hướng dẫn nghiệp vụ quản lý vốn cho các Tổ tiết kiệm và vay vốn; phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để các hộ dân vay vốn đầu tư đồng vốn có hiệu quả, nhằm hạn chế các thiếu sót về hoạt động cho vay, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng và thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo ở địa phương.