Hội nghị tâp huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 13-12, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 200 đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật của tỉnh

Tại hội nghị tập huấn, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật được tiếp thu 2 chuyên đề: Kỹ năng xây dựng đề cương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kỹ năng tiến hành buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (tuyên truyền miệng). Thông qua lớp tập huấn bổ sung cho đội ngũ báo cáo viên các kỹ năng biên soạn tài liệu, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin… góp phần nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật. 

Giảng viên hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên.