Kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa X thành công tốt đẹp

Sau 2 ngày rưỡi làm việc tích cực và trách nhiệm, sáng 11-12, kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa X đã họp phiên bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa phiên họp.

Tham dự có các đồng chí: Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Với tinh thần trách nhiệm cao, tại phiên họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 21 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực, có ảnh hưởng lớn đến đời sống, phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu đã góp phần để kỳ họp hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Để thực hiện đạt, vượt các mục tiêu, chỉ tiêu đã thông qua, đồng chí yêu cầu, sau kỳ họp các vị đại biểu HĐND tỉnh tích cực, chủ động trong công tác giám sát, tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân để phản ánh, kiến nghị kịp thời với HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác giám sát và tuyên tuyền kết quả của kỳ họp đến toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh. Các sở, ngành, địa phương cần triển khai đồng bộ, chặt chẽ, có lộ trình phù hợp cho từng năm, từng giai đoạn; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm đạt kết quả tốt nhất và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần đưa các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào thực tiễn đời sống xã hội.

Kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa X thông qua 21 Nghị quyết

1. Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

2. Nghị quyết phê duyệt tổng quyết toán ngân sách năm 2018.

3. Nghị quyết dự thảo thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2020.

4. Nghị quyết phân bổ ngân sách địa phương năm 2020.

5. Nghị quyết Quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

6. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng công trình đường đôi Tp.Phan Rang – Tháp Chàm (đoạn phía Nam) tỉnh Ninh Thuận.

7. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kênh chuyển nước Tân Giang – Sông Biêu tỉnh Ninh Thuận.

8. Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hạng mục: Xây dựng mới khoa Nội tổng hợp.

9. Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở hạ tầng Khu du lịch Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

10. Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn cân đối ngân sách địa phương và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

11. Nghị quyết Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020.

12. Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

13. Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020.

14. Nghị quyết bổ sung danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

15. Nghị quyết phê duyệt danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

16. Nghị quyết giao biên chế công chức năm 2020; phê duyệt tổng biên chế sự nghiệp năm 2020; phê duyệt biên chế các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh năm 2020.

17. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND ngày 22-4-2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

18. Nghị quyết phê duyệt bổ sung danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

19. Nghị quyết kéo dài thời gian áp dụng bảng giá đất các loại đất kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

20. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2016-2020.

21. Nghị quyết Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2020, HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2015-2021.