Sôi nổi phiên thảo luận tổ

Ngày 10-11, kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa X, bước vào ngày làm việc thứ hai, tập trung thảo luận tại tổ và tại hội trường đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về nhà ở và kết quả thực hiện Ngị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 19-12-2016 về phát triển nhà ở đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh và cho ý kiến đối với 21 dự thảo nghị quyết sẽ được thông qua tại kỳ họp lần này.

Tại phiên thảo luận, có 47 lượt đại biểu tham gia ý kiến. Nhìn chung, hầu hết các ý kiến đều thể hiện sự nhất trí, đồng thuận với báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, có một số đại biểu cho rằng, trong lĩnh vực kinh tế cần xem xét, đảm bảo hài hòa diện tích đất ở, đất sản xuất, đất dự án vì hiện nay diện tích đất giao cho nhà đầu tư làm dự án nhưng một số dự án chậm thực hiện hoặc không thực hiện, gây lãng phí. Lợi ích thiết thực của nhân dân trong một số vùng dự án chưa được quan tâm nhiều, đề nghị có giải pháp tạo điều kiện cho người dân khi bị thu hồi đất, đảm bảo có nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Các đại biểu HĐND tỉnh đóng góp ý kiến thảo luận tại tổ.

Mặt khác, các đại biểu còn phản ánh, hiện nay nhiều khu dân cư vùng nông thôn hiện hữu được hình thành tự phát không nằm trong quy hoạch; công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản còn hạn chế; sự phối hợp giữa các địa phương chưa chặt chẽ, nhất là vùng giáp ranh. Các khu, cụm công nghiệp chậm phát triển, quy hoạch kéo dài, gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Việc đầu tư xây dựng nông thôn mới hiện nay hạ tầng cơ sở chưa đáp ứng tiêu chí, hoặc các tiêu chí đạt nhưng chưa bền vững... Do đó, để thực hiện đạt chỉ tiêu tăng trưởng trong năm 2020, ngoài các nhiệm vụ, nhóm giải pháp đã nêu trong báo cáo, UBND tỉnh cần chỉ đạo quyết liệt để các cơ quan chức năng xem xét có hướng giải quyết, tháo gỡ kịp thời. Đối với lĩnh vực xã hội, các đại biểu đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo có giải pháp, phương án bố trí ăn, nghỉ cho học sinh thời gian giữa hai buổi học đối với trường hợp học 2 buổi/ngày. Cần đánh giá lại tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, bảo đảm thực chất hơn. Việc triển khai thực hiện chính sách sữa học đường cần thực hiện đồng bộ tại tất cả các điểm trường trên địa bàn huyện Bác Ái, vì tình hình trẻ em suy dinh dưỡng vùng dân tộc thiểu số còn cao.

Liên quan đến công tác nội chính và xây dựng chính quyền, một số đại biểu đề nghị cần có giải pháp quản lý, xử lý nghiêm đối với các tụ điểm vũ trường có mua bán, sử dụng ma túy trên địa bàn tỉnh. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm về ma tuý, cho vay nặng lãi “tín dụng đen”, tội giết người, cố ý gây thương tích, tội xâm hại trẻ em còn diễn biến phức tạp, cần phân tích làm rõ thêm. Việc bồi thường, hỗ trợ kiến trúc, hoa màu; việc chỉnh lý hồ sơ đất đai đối với các hộ dân đã hiến đất xây dựng kênh mương hồ Lanh Ra tại huyện Ninh Phước thực hiện kéo dài nhiều năm, chưa kịp thời, gây bức xúc trong nhân dân...

Về góp ý cho các tờ trình, đa số đại biểu cho rằng, việc ban hành các nghị quyết là phù hợp tình hình thực tế, nhưng để đảm bảo tính khả thi, tỉnh cần đề ra các giải pháp căn cơ, lâu dài, xây dựng lộ trình huy động nguồn lực, có sự quản lý giám sát, kiểm tra việc thực hiện. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung phân tích, làm rõ những hạn chế và nguyên nhân trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các chỉ tiêu chưa đạt theo Nghị quyết HĐND tỉnh giao, như: Chủ trương cơ cấu lại kinh tế chưa đạt yêu cầu, việc tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp và công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng tính ổn định chưa cao; một số ngành hàng công nghiệp tiếp tục gặp khó khăn; trong 23 sản phẩm công nghiệp năm 2019 chưa có sản phẩm nào mới nên cần có giải pháp bứt phá và xem lại chỉ tiêu năm 2020 cho phù hợp... Với tinh thần trách nhiệm cao, lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã trả lời từng vấn đề mà đại biểu và cử tri trong tỉnh quan tâm; đồng thời, nêu rõ thực trạng, khó khăn, đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trọng tâm cần thực hiện để cùng các sở, ngành, địa phương phối hợp tháo gỡ kịp thời trong thời gian tới.

Kết thúc phiên thảo luận, các đại biểu nghe đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu làm rõ một số kết quả công tác chỉ đạo, điều hành đạt được tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019. Đồng thời, thông tin thêm để đại biểu và cử tri rõ việc UBND tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm: Dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước của các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (Dự án WEIDAP/ADB8), Dự án cảng biển tổng hợp Cà Ná, Dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Cà Ná, Đập hạ lưu sông Dinh, Hồ chứa nước Sông Than; việc đầu tư hạ tầng truyền tải tích hợp các dự án điện gió, điện mặt trời; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ; việc huy động nguồn lực đầu tư phát triển các dự án từ nguồn vốn ODA, NGO...

Về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020; là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Do vậy, các sở, ngành, địa phương cần phải tận dụng đà phát triển năm 2019 để xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2020 toàn diện, hướng đến đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng đề ra cho năm tới và cả nhiệm kỳ. Để thực hiện hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được UBND tỉnh đề ra, với quyết tâm phấn đấu cao nhất để thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh giao trong năm 2020.