Hoạt động của các ngành, địa phương

* Từ năm 2016 đến nay, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển do huyện Thuận Bắc quản lý ước đạt gần 496,5 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách nhà nước 481 tỷ đồng, vốn huy động từ các doanh nghiệp, nhân dân đóng góp 15, 5 tỷ đồng. Từ kinh phí trên, huyện đầu tư xây mới 2 trạm bơm; bê tông hóa 37,2 km đường giao thông nông thôn và nội đồng, kiên cố 27,438 km kênh mương các loại; xây mới 182 phòng học, 79 phòng chức năng, nhà công vụ và 3 trạm y tế xã; nâng cấp, đầu tư trang thiết bị hệ thống loa truyền thanh...

Thuận Bắc huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Ảnh: H.Lâm

* Trong năm 2019, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của Tp. Phan Rang-Tháp Chàm ước đạt 547 tỷ đồng, tăng 5,5% so cùng kỳ, đạt 98,1% kế hoạch năm. Tổng diện tích gieo trồng 4.120,6 ha, bao gồm diện tích cây lâu năm 460 ha (cây nho 267 ha; cây táo 131 ha và cây ăn quả khác 81 ha) đạt 94,1%; cây lương thực 2.897,8 ha; cây thực phẩm 1.004,7 ha và cây hàng năm khác 218,3 ha. Sản lượng lương thực ước đạt 19.254,1 tấn, năng suất lúa bình quân đạt 70,15tạ/ha/vụ. Giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp ước đạt 392 triệu đồng/ha/năm (kế hoạch 215 triệu đồng/ha).

Nông dân phường Tấn Tài (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) sản xuất rau cải xanh đạt năng suất cao. Ảnh: Văn Nỷ

* Trong năm 2019, Tỉnh đoàn đã hỗ trợ khởi nghiệp cho 6 thanh niên có mô hình phát triển kinh tế. Trong đó hỗ trợ vốn cho 3 thanh niên khởi nghiệp, với kinh phí 150 triệu đồng từ nguồn vốn của Tỉnh đoàn; hỗ trợ 10 triệu đồng cho 1 dự án khởi nghiệp từ nguồn vốn của Viettel Ninh Thuận tài trợ; hỗ trợ vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn quốc gia giải quyết việc làm kênh Trung ương Đoàn cho 2 mô hình thanh niên khởi nghiệp… qua đó tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp, vươn lên thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống.

* Qua 2 năm triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Thanh tra tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị có liên quan đã loại ra 430 lượt thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp do trùng lắp. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 239/1.288 doanh nghiệp có sai phạm, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thu nộp ngân sách 1.658 triệu đồng và có nhiều kiến nghị chấn chỉnh, giúp các doanh nghiệp kịp thời khắc phục tồn tại, thiếu sót.