Đoàn công tác Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá giám sát hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá tại Ninh Thuận

Thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá năm 2019, trong 2 ngày 4 và 5-12, Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá phối hợp với tổ chức Healthbrigde giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá tại địa phương sử dụng nguồn kinh phí do Quỹ hỗ trợ.

Trong hai ngày làm việc, đoàn đã đến kiểm tra tại 7 đơn vị gồm: Bệnh viện Lao Bệnh phổi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Hội Nông dân tỉnh, Trường Cao đẳng sư phạm Ninh Thuận và Trường THCS Trần Thi.

Tại các đơn vị được giám sát đều đã triển khai đầy đủ các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá như tổ chức nói chuyện tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá, treo pano tường phòng chống thuốc lá tại cơ sở giáo dục, pano dựng với nội dung phòng chống tác hại thuốc lá, các áp phích, bảng meka được dán trước hội trường, phòng họp, phòng học, hành lang, phòng chờ của bệnh nhân… Cán bộ viên chức thực hiện tốt việc không hút thuốc lá nơi làm việc, trường học. Tuy nhiên, ở một số trường học vẫn còn học sinh lén lút hút thuốc lá trong khuôn viên trường, bệnh viện vẫn còn mẫu thuốc lá của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

Đoàn công tác Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá giám sát
hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, đơn vị cũng đã nêu một số khó khăn vướng mắc tại địa phương trong việc triển khai dự án. Trong năm 2019 có nhiều thuận lợi hơn khi thực hiện Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 8-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại điều 26 Luật đấu thầu. Theo quy định mới này đã tạo điều kiện dễ dàng hơn trong việc triển khai các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá tại địa phương.

Kết thúc buổi làm việc, đoàn mong muốn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiếp tục phối hợp tốt với các đơn vị liên quan để tăng cường hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá tại địa phương để người dân được thụ hưởng các chương trình từ dự án, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng chống tác hại của thuốc lá.