Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Điển hình vận động Quỹ “Vì người nghèo”

Theo đồng chí Trần Lục, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kiêm Phó Trưởng ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo” nhằm hỗ trợ cho người nghèo xây dựng nhà ở, xóa nhà tạm bợ, nhà dột nát… đã được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thành viên các cấp trong thành phố.

Đặc biệt, với sự hưởng ứng của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, việc triển khai vận động Quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn thành phố đã mang lại kết quả tích cực.

Từ đầu năm đến nay, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố tiếp tục nhận sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh, với số tiền trên 1,7 tỷ đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” cấp thành phố vận động được 380 triệu đồng và Quỹ “Vì người nghèo” cấp phường, xã vận động được 1,32 tỷ đồng. Nếu tính số dư trên 300 triệu đồng của năm 2018 chuyển sang, 428,2 triệu đồng của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh chuyển về, Quỹ “Vì người nghèo” Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đã có tổng thu gần 2,2 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ trên, trên cơ sở khảo sát về nhu cầu xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người nghèo, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã xây dựng kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu xây dựng và sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho các phường, xã. Cụ thể, thông qua MTTQ các cấp đã hỗ trợ xây dựng mới 24 nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ sửa chữa 12 nhà ở cho người nghèo; trong đó, MTTQ tỉnh hỗ trợ xây dựng 4 nhà, với số tiền 200 triệu đồng; thành phố hỗ trợ xây dựng 8 nhà (280 triệu đồng); phường, xã hỗ trợ xây dựng 11 nhà (475 triệu đồng) và sửa chữa 10 nhà (175 triệu đồng).

Chị Tô Thị Hoài Phương, ở khu phố 2, phường Đài Sơn (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) được hỗ trợ
40 triệu đồng từ Quỹ “Vì Người nghèo” xây dựng nhà Đại đoàn kết.  Ảnh: V.M

Không chỉ tập trung hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà Đại đoàn kết, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố còn tích cực phối hợp với phường, xã trong công tác tham gia thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố giai đoạn 2016- 2020. Cụ thể Mặt trận thành phố và phường, xã đã gắn việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết với công tác giảm nghèo bền vững; tính từ đầu năm đến thời điểm đầu tháng 11, đã trợ giúp 12 hộ nghèo thiếu hụt tiêu chí nhà ở vươn lên, đủ tiêu chuẩn để thoát nghèo bền vững trong năm 2019. Đồng chí Trần Lục cho biết: Mặt trận các cấp đã quan tâm hỗ trợ vốn cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu tư sản xuất. Đơn cử, MTTQ Việt Nam phường Tấn Tài trích từ Quỹ “Vì người nghèo” mua 2 con bò cấp cho 2 hộ là đối tượng khó khăn đột xuất nuôi; MTTQ Việt Nam phường Mỹ Hải cũng trích từ quỹ như trên mua tư liệu sản xuất cấp cho 2 hộ nghèo. Trong dịp Tết Trung thu cách đây hơn 2 tháng, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức các hoạt động giải trí cho các cụ người cao tuổi, đồng thời trích 10 triệu đồng từ quỹ trên giao Thành đoàn tổ chức cho các cháu thiếu nhi nghèo vui chơi Hội trăng rằm.

Bên cạnh vận động gây Quỹ “Vì người nghèo”, công tác chăm lo cho người nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội được Mặt trận các cấp của thành phố thực hiện có hiệu quả. Cụ thể từ các nguồn ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố, thông qua MTTQ phường, xã đã tổ chức cấp phát 9.248 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn thành phố, tổng trị giá trên 2,076 tỷ đồng. Trong đó có 1.141 suất quà/228,2 triệu đồng do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ; 780 suất quà/156 triệu đồng trích từ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố và phường, xã hỗ trợ; 500 suất quà/250 triệu đồng do Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup tài trợ; 70 suất quà/35 triệu đồng do Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh tặng và có 6.757 suất/1,407 tỷ đồng do các tổ chức, cá nhân khác hỗ trợ. Ngoài ra, MTTQ các phường, xã còn thường xuyên phối hợp với chính quyền cùng cấp vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các cơ sở tôn giáo ủng hộ, tặng quà cho các hộ nghèo, người gặp khó khăn đột xuất với trên 10.000 suất quà, trị giá trên 2 tỷ đồng. Đáng chú ý là một số phường như: Kinh Dinh, Tấn Tài, Phước Mỹ, Đông Hải, Thanh Sơn, Mỹ Hương duy trì việc hỗ trợ hàng tháng 11,2 triệu đồng cho tổng số 94 hộ nghèo.

Nhìn chung, qua hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà và hỗ trợ vốn buôn bán, sản xuất cho người nghèo từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố và xã, phường, trong năm 2019 đã có 17 hộ thoát nghèo bền vững. Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc chăm lo, giúp đỡ người nghèo và đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình an sinh xã hội và mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp của thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Phấn đấu trong 3 tháng cuối năm vận động Quỹ “Vì người nghèo” toàn thành phố đạt 1,5 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 16 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.