Ra mắt mô hình điểm Đoàn thanh niên xây dựng xã, phường thị trấn không ma túy

Vừa qua, tại xã Phước Hậu (Ninh Phước), Tỉnh đoàn tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm Đoàn Thanh niên xây dựng xã, phường, thị trấn không ma túy gắn với xây dựng điển hình cai nghiện và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng và phát động hưởng ứng Cuộc vận động “Tuổi trẻ Ninh Thuận nói không với thuốc lá”.

Việc thành lập mô hình với mục đích đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy.

Ra mắt mô hình điểm Đoàn thanh niên xây dựng xã, phường thị trấn không ma tuý.

Đồng thời, lồng ghép các chương trình phòng chống mại dâm, ma túy và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư; chú trong xây dựng và pháp triển mô hình hoạt động, giáo dục tại cộng đồng; xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, tạo điều kiện thuận lơi cho đội ngũ cán bộ Đoàn- Hội các cấp và đoàn viên thanh niên tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác, cảm hóa thanh thiêu niên sử dụng ma túy… Qua đó, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, chính quyền trong đấu tranh làm giảm, đẩy lùi tệ nạn ma túy khỏi đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn đã trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn xã Phước Hậu.