Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban Dân tộc tỉnh

Ngày 26-11, Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Ban Dân tộc tỉnh về kết quả thực hiện các kiến nghị sau cuộc giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND tỉnh từ tháng 6-2016 đến 6-2019 và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 14-12-2018 của HĐND tỉnh.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, việc thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2-10-2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 và Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 14-12-2018 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc diện cận nghèo ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội (KT-XH) đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh thời gian qua diễn ra khá thuận lợi, đúng đối tượng, định mức, qua đó góp phần quan trọng trong việc huy động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy vậy, việc thực hiện chính sách miễn, giảm, cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh trong tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: việc triển khai ở một số cơ sở giáo dục còn lúng túng, bị động; hiệu quả công tác tuyên truyền chưa cao; một số học sinh vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn ngoài chính sách đã được hưởng thì chưa thực hiện nghiêm túc việc đóng phần học phí còn lại theo quy định…

Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban Dân tộc tỉnh. Ảnh: P.Lâm

Đối với Ban Dân tộc tỉnh, thời gian qua đã có nhiều nỗ lực và đạt kết quả khả quan trong việc triển khai thực hiện các kiến nghị sau cuộc giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND tỉnh từ tháng 6-2016 đến 6-2019. Cụ thể là việc triển khai thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, phát triển KT-XH miền núi trên địa bàn tỉnh…

Đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện các chuyên đề. Đoàn đề nghị các đơn vị sớm hoàn chỉnh báo cáo, kiến nghị; đối với Sở GD&ĐT cần rà soát, đảm bảo không bỏ sót các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ, chủ động phối hợp với Sở Tài chính chi trả chế độ chính sách cho học sinh kịp thời, đầy đủ, đúng quy định…