Chiều trên hồ Sông Biêu

Hoàng hôn buông xuống chân đồi

Nhấp nhô một chiếc thuyền trôi lững lờ 

Chập chùng rừng núi sương mơ

Bóng chim về tổ in mờ chân mây 

Sông Biêu hồ nước căng đầy 

Khơi dòng ruộng hạn lúa nay vàng đồng

Nụ cười em gái nhà nông

Mẹ vui mùa gặt hương nồng khói bay

Sông Biêu thơ mộng chiều nay

Níu chân viễn khách lòng say thắm tình.