Ông Phạm Văn Muộn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Ninh Thuận

Đội ngũ văn nghệ sĩ tích cực góp phần vào sự nghiệp phát triển quê hương Ninh Thuận

Ngày 6-11, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019- 2024. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh tỉnh nhà. Nhân dịp này, phong viên Báo Ninh Thuận có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Muộn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh về những thành tựu và nhiệm vụ trọng tâm của đại hội trong nhiệm kỳ mới.

* Phóng viên: Xin ông cho biết những thành tựu nổi bật của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật nhiệm kỳ 2014 - 2019, đặc biệt là vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà trong thời gian qua?

- Ông Phạm Văn Muộn: Trong nhiệm kỳ 2014- 2019, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh đã tập hợp lực lượng hội viên đoàn kết thi đua thực hiện có hiệu quả phong trào sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị địa phương. Triển khai quán triệt sâu sắc đến hội viên nội dung Nghị quyết số 23- NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xậy dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Qua đó đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà đã tích cực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015- 2020. Hội tổ chức kết nạp 29 hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện nay lên 230 người, sinh hoạt tại 9 phân hội chuyên ngành: Văn học, Nhiếp ảnh, Âm nhạc, Mỹ thuật, Sân khấu- Điện ảnh, Múa, Văn nghệ dân gian, Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số, Kiến trúc. Hội tổ chức và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho hội viên tham dự các trại sáng tác, chương trình tập huấn, chương trình hội thảo nâng cao nhận thức về văn học nghệ thuật, đi thực tế sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của tỉnh. Hỗ trợ kinh phí sáng tác cho 147 đề cương và xuất bản 10 ấn phẩm văn học; nâng cao chất lượng hoạt động tạp chí Văn nghệ Ninh Thuận xuất bản 25 số nhằm quảng bá tác phẩm mới của hội viên đến với bạn đọc trong và ngoài tỉnh.

Nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa với tác phẩm Cửa sổ phía đông. Ảnh: S.Ngọc

Nhìn lại hoạt động văn học nghệ thuật trong 5 năm vừa qua, tỉnh ta có nhiều văn nghệ sĩ nỗ lực sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị cao được Ban chỉ đạo Trung ương và địa phương về sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các hội chuyên ngành Trung ương trao tặng nhiều giải thưởng. Có thể nói đây là niềm tự hào của đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà, trong đó có nhiều hội viên tiêu biểu đạt nhiều thành tích cao trong hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật như Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hải Liên, Họa sĩ Nguyễn Công Văn, Họa sĩ Chế Kim Trung, Nhạc sĩ Bá Lân, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Văn Hùng, Nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa…

* Phóng viên: Xin ông cho biết nhiệm vụ trọng tâm của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh trong nhiệm kỳ tới?

- Ông Phạm Văn Muộn: Đại hội nhiệm kỳ 2019- 2024, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh đề ra nhiệm vụ trọng tâm: “Phát huy mọi khả năng sáng tạo của hội viên, phấn đấu cống hiến nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị về nội dung, tư tưởng và nghệ thuật, góp phần vào sự nghiệp phát triển quê hương; vun đắp nền tảng đạo đức xã hội, đáp ứng lòng mong đợi của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh”. Đồng thời triển khai thực hiện tốt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, động viên đội ngũ hội viên thi đua thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ đối với văn nghệ sĩ: “Văn học nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Thực hiện hiệu quả chương trình hành động của Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 23- NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của UBND tỉnh. Đầu tư nâng cao chất lượng ấn phẩm tạp chí Văn nghệ Ninh Thuận đáp ứng tốt nhu cầu in ấn quảng bá tác phẩm của hội viên đến với công chúng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên hội viên đoàn kết thi đua sáng tạo nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng phát triển giàu đẹp.

* Phóng viên: Xin Cảm ơn ông!