Nghị quyết số 07-NQ/TU đưa du lịch phát triển nhanh, bền vững trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU về phát triển du lịch tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030, trong 2 năm (2018-2019) hoạt động du lịch (DL) của tỉnh có bước phát triển vượt bậc. Toàn tỉnh đón hơn 4,54 triệu lượt khách; thu nhập xã hội từ hoạt động DL đạt 2.300 tỷ đồng.

Riêng năm 2019, lượt khách đạt 2,35 triệu lượt (tăng 7,3% so năm 2018, đạt 100% so kế hoạch); thu nhập xã hội từ hoạt động DL 1.250 tỷ đồng, tăng 19% so năm 2018, vượt 8,7% kế hoạch đề ra. Ấn tượng không chỉ lượng khách DL trong nước và quốc tế tiếp tục duy trì và tăng trưởng cao, chất lượng sản phẩm dịch vụ, môi trường DL có bước phát triển, góp phần nâng cao được vị thế ngành DL trong nền kinh tế của tỉnh và từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các khóa đề ra.

Du khách tham quan vườn nho Ba Mọi tại xã Phước Thuận (Ninh Phước). Ảnh: Sơn Ngọc

Để đạt được kết quả trên, các ngành và địa phương tiếp tục bám sát Nghị quyết số 07-NQ/TU triển khai nhiều nhiệm vụ, hoạt động trong điều hành quản lý bằng việc lồng ghép tuyên truyền Nghị quyết số 07-NQ/TU trong xây dựng nghị quyết hàng năm của Đảng bộ, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành trong công tác quản lý để thúc đẩy phát triển DL. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các lớp tập huấn, công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về phát triển DL đã được đẩy mạnh. Bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực, đặc biệt trong sự thay đổi nhận thức của người dân đối với sự phát triển DL của tỉnh nhà.

Trên Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh đã ban hành Quy hoạch phát triển ngành DL đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quy hoạch phát triển dải ven biển của tỉnh đến năm 2020; triển khai lập quy hoạch Khu DL Quốc gia Ninh Chữ theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 115/2018/NQ-CP, nhằm xây dựng Ninh Thuận trở thành một điểm đến hấp dẫn, tạo sự khác biệt, có tính cạnh tranh cao và có uy tín trên bản đồ DL của cả nước, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương. Chú trọng đầu tư hạ tầng phát triển DL, trong 2 năm 2018-2019, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu và vốn cân đối ngân sách địa phương, tỉnh đã bố trí hơn 116 tỷ đồng, tập trung ưu tiên đầu tư tuyến đường vành đai phía Bắc của tỉnh và các công trình hạ tầng phục vụ phát triển DL như: hạ tầng kỹ thuật ở các khu DL trọng điểm Vĩnh Hy, Bình Sơn - Ninh Chữ, Vườn Quốc gia Núi Chúa, Vườn Quốc gia Phước Bình, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển DL của tỉnh và tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai dự án được thuận lợi. Bên cạnh đó, các công trình văn hóa - thể thao được quan tâm đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo điểm nhấn quan trọng để tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa - thể thao, thu hút du khách vào tỉnh, góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa - thể thao cho nhân dân và du khách. Hạ tầng DL được đầu tư mới, đưa vào hoạt động đã góp phần thay đổi mạnh mẽ về hạ tầng DL trên địa bàn, đồng thời đã minh chứng định hướng đúng đắn, chính sách phù hợp của tỉnh trong việc thu hút các nhà đầu tư đến đầu tư các dự án phát triển KT-XH trên địa bàn. Tính đến cuối năm 2019, trên địa bàn toàn tỉnh có 149 cơ sở lưu trú DL, tương ứng 3.195 số phòng đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên tăng và chiếm 35%. Ngoài ra, có một số cơ sở lưu trú DL đang trong giai đoạn triển khai đầu tư, cải tạo, mở rộng quy mô và thay đổi loại hình kinh doanh. Qua 2 năm, có 21 dự án đầu tư lĩnh vực DL, dịch vụ được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký 12.998,4 tỷ đồng, nâng tổng số dự án DL, dịch vụ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ trước đến nay là 52 dự án, với tổng vốn đầu tư 23.082,2 tỷ đồng.

Du khách trải nghiệm lái Ca nô cao tốc tại vịnh Vĩnh Hy (Ninh Hải). Ảnh: Văn Nỷ

Song song đó, công tác đa dạng hóa các sản phẩm DL dựa trên tiềm năng lợi thế của tỉnh được các ngành, địa phương chú trọng quan tâm quy hoạch, định hướng, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào loại hình DL sinh thái, nghỉ dưỡng, DL thể thao giải trí, DL kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện... qua đó đã thu hút du khách tham quan ngày càng đông và tăng thu nhập cho cộng đồng dân cư trong vùng phát triển DL; đồng thời, góp phần giữ gìn, duy trì nét đẹp văn hóa truyền thống và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Hoạt động quảng bá, xúc tiến hình ảnh thương hiệu DL Ninh Thuận được đẩy mạnh thông qua nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh, điển hình như: Hội nghị xúc tiến quảng bá DL Ninh Thuận năm 2018 tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội; Lễ hội Nho và Vang 2019; Ngày Hội văn hóa DL tại Hà Nội năm 2019... đã chuyển tải đến nhà đầu tư, du khách trong và ngoài nước về hình ảnh, vùng đất, con người Ninh Thuận thân thiện, hiếu khách.

Đồng chí Hồ Sỹ Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: Mục tiêu của Nghị quyết số 07-NQ/TU đề ra đến năm 2025, đón 3,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt khoảng 2.900 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho 13% lao động của toàn tỉnh; đến năm 2025 đưa DL Ninh Thuận cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Để đạt được mục tiêu trên, ngành chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU, Chương trình 134-Ctr/TU và Kế hoạch số 4913/KH-UBND của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2017-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển DL trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Các sở, ngành và địa phương có trách nhiệm quán triệt và cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình 134-Ctr/TU về phát triển DL thành ngành kinh tế mũi nhọn vào kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm của ngành và địa phương để tổ chức triển khai thực hiện; đặc biệt là đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Quy định một số nội dung hỗ trợ phát triển DL cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2022. Tiếp tục tập trung và tăng cường thường xuyên công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp; đặc biệt là các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định số 210/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc xác định danh mục các dự án DL trọng điểm cần tập trung tháo gỡ khó khăn năm 2019. Chú trọng công tác đầu tư kết cấu hạ tầng DL, đẩy mạnh đa dạng các dịch vụ phục vụ DL đảm bảo Ninh Thuận trở thành điểm đến hấp dẫn, có sự khác biệt, tính cạnh tranh cao, có uy tín và thương hiệu trên thị trường DL trong và ngoài nước.