Thu hút 52 dự án du lịch với tổng mức đầu tư hơn 23.000 tỷ đồng

Qua 2 năm (2018-2019) triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển du lịch Ninh Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh thu hút được 21 dự án đầu tư lĩnh vực du lịch, dịch vụ được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký 12.998,4 tỷ đồng, nâng tổng số dự án du lịch, dịch vụ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ trước đến nay là 52 dự án, với tổng vốn đầu tư 23.082,2 tỷ đồng. Trong đó, có 2 dự án du lịch đã hoàn thành đưa vào hoạt động, nâng tổng sổ dự án đang hoạt động trên địa bàn tỉnh lên 18 dự án.

Làng nghề Gốm Bàu Trúc thu hút đông đảo du khách nước ngoài đến tham quan Ảnh: Văn Nỷ

Kết quả 2 năm 2018-2019, tổng lượt khách đạt 4,54 triệu lượt; thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch đạt 2.300 tỷ đồng. Riêng năm 2019, lượt khách đạt 2,35 triệu lượt (tăng 7,3% so năm 2018, đạt 100% so kế hoạch); thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch 1.250 tỷ đồng, tăng 19% so năm 2018, vượt 8,7% kế hoạch đề ra.