Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường nhà nước

Ngày 12-11, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính cho cán bộ, công chức làm công tác này tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2019.

Hội nghị tập huấn các nội dung cơ bản về kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước; kỹ năng và nghiệp vụ giải quyết bồi thường; trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ; nghiệp vụ hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước.

Các đại biểu dự buổi tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường nhà nước. Ảnh: D.My

Qua đó giúp cho cán bộ, công chức làm công tác bồi thường nhà nước tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố chủ động, kịp thời nắm bắt, cập nhật kiến thức pháp luật để tham mưu, phối hợp tham mưu, xử lý vụ việc khi có phát sinh trên thực tế, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong tổ chức thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.