Ninh Phước: Tập huấn hướng dẫn, triển khai thực hiện các chính sách, quy định về công tác bảo vệ trẻ em

Ngày 12-11, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn, triển khai thực hiện các chính sách, quy định về công tác bảo vệ trẻ em cho 80 cán bộ phụ trách công tác trẻ em trên địa bàn huyện.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghiên cứu các nội dung cơ bản như: Triển khai Quyết định số 06/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; triển khai Thông tư số 36/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của trẻ trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em; hướng dẫn xây dựng mô hình cung cấp, kết nối dịch vụ trợ giúp chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý và các dịch vụ cơ bản cho trẻ em hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt; hướng dẫn thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt…

Toàn cảnh buổi tập huấn hướng dẫn, triển khai thực hiện các chính sách, quy định về công tác bảo vệ trẻ em. Ảnh: T.Mạnh