Ninh Hải: Tăng trưởng tín dụng trong những tháng đầu năm đạt 6%

Theo báo cáo của Ngân hành chính sách xã hội huyện Ninh Hải, từ đầu năm đến nay, tình hình hoạt động vốn tín dụng chính sách có nhiều chuyển biến rõ rệt.

Đã thực hiện giải ngân 15 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn với tổng dư nợ cho vay gần 323,5 tỷ đồng, tăng gần 18 tỷ đồng so với đầu năm; tỷ lệ tăng trưởng gần 6%; với 12.687 khách hàng vay vốn, tăng 609 khách hàng so với năm trước. Đã giải ngân cho 2.170 lượt khách hàng vay vốn, trong đó có 1.822 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần giúp cho trên 1.014 hộ thoát nghèo vượt qua ngưỡng nghèo; giải quyết việc làm trên 581 lao động; 1.248 sinh viên, học sinh vay vốn để chi trả học phí, 2.748 hộ được vay xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh, cho vay xây dựng 16 căn nhà ở cho hộ nghèo…