Tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

Ngày 22-10-2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1101/KH-UBND về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 với chủ đề: Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 phải đảm bảo thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình, cộng đồng trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em qua đó nhằm giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Việc tổ chức Lễ phát động Tháng hành động năm 2019 các cấp do UBND các cấp chủ trì, tùy vào điều kiện thực tế của địa phương và bằng hình thức phù hợp như: Tổ chức mit tinh, biểu diễn nghệ thuật, thắp sáng một số địa điểm bằng ánh đèn màu cam, diễu hành tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, khu vực trung tâm và khu dân cư. Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, các thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng tại tỉnh và địa phương với các hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Tổ chức diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn, các cuộc thi về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động; gặp mặt, biểu dương những điển hình tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

Các hoạt động của Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; có thể lồng ghép với các sự kiện khác để tạo hiệu ứng về truyền thông. Chú trọng các hoạt động trong cộng đồng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian diễn ra từ ngày 10-11 đến 15-11-2019.