Sớm bàn giao mặt bằng xây dựng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn qua địa phận tỉnh ta có tổng chiều dài 63 km, đi qua 5 huyện: Thuận Bắc, Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Phước và Thuận Nam. Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đường cao tốc trong thời gian tới, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư triển khai thi công chậm nhất đến tháng 12- 2019.

Để thực hiện dự án đường bộ cao tốc đoạn qua địa bàn tỉnh ta, qua đo đạc, quy chủ sẽ phải thu hồi khoảng 445,7 ha đất đối với 1.182 hộ dân và 26 tổ chức, với khoảng 131 hộ cần tái định cư. Trong đó, diện tích đất rừng cần chuyển mục đích 81,26 ha, có 2 huyện có nhu cầu xây dựng khu tái định cư là huyện Ninh Sơn và huyện Thuận Nam và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật gồm có đường dây điện và các tuyến đường ống nước, dây cáp ngầm thông tin. Tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự tính khoảng 556 tỷ đồng và tổng vốn đã được bố trí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2019 là 160,5 tỷ đồng.

Đại diện các bộ, ngành Trung ương, kiểm tra giám sát việc triển khai Dự án đường bộ cao tốc
đoạn qua địa phận tỉnh ta.

Theo Sở Giao thông vận tải, tính đến đầu tháng 10, toàn tỉnh mới giải ngân được 2,598 tỷ đồng, đạt tỷ lệ rất thấp 1,62%. Theo tiến độ dự kiến của Bộ Giao thông vận tải, các địa phương sẽ bắt đầu bàn giao mặt bằng từ tháng 10-2019. Tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến sẽ không hoàn thành kịp tiến độ đề ra. Ông Phạm Trọng Hùng, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết: Khi triển khai các thủ tục về bồi thường giải phóng mặt bằng phải thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành như Luật Đấu thầu, Luật Đất đai, nên một số thủ tục cần phải thực hiện đảm bảo thời gian theo quy định. Bên cạnh đó, số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án là rất lớn, nên tỷ lệ giải ngân vốn hiện nay đạt thấp do các công việc đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ thủ tục liên quan. Trong thời gian tới, khi giá đất được phê duyệt đối với các huyện, các thủ tục áp giá bồi thường chi trả cho người dân được triển khai vào đầu tháng 11-2019 thì tỷ lệ giải ngân vốn sẽ nhanh hơn.

Xác định đây là dự án trọng điểm quốc gia, việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng là một nhiệm vụ quan trọng, quyết định tiến độ thực hiện dự án, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp với đơn vị chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 85 và các đơn vị có liên quan rà soát tiến độ, xử lý tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh để đẩy nhanh tiến độ. Các huyện cũng đã chủ động tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong vùng dự án tuân thủ các quy định pháp luật về bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý chặt chẽ hiện trường nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đến nay, UBND các huyện đã hoàn thành công tác đo đạc bản đồ địa chính, quy chủ, kiểm kê hiện trạng sử dụng đất, ban hành thông báo thu hồi đất và đang tiếp tục tổ chức thẩm định nguồn gốc đất. UBND tỉnh cũng đã phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để có cơ sở xác định giá đất bồi thường cho người dân. Về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, hiện các địa phương đang chủ động làm việc với các đơn vị liên quan để thống nhất phương án, hoàn thiện hồ sơ để trình cơ quan chuyên môn thẩm định theo quy định.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đường cao tốc trong trong thời gian tới, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng bàn giao cho Bộ Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án 85 triển khai thi công chậm nhất đến tháng 12- 2019. Đồng thời kiến nghị các bộ, ngành Trung ương cho chủ trương để tháo gỡ một số khó khăn hiện nay. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Để thuận lợi hơn trong quá trình phối hợp thực hiện, UBND tỉnh kiến nghị Bộ Giao thông vận tải ủy quyền cho Ban Quản lý dự án 85 là chủ đầu tư dự án đường cao tốc được phép thay mặt Bộ Giao thông vận tải thống nhất xử lý các vướng mắc phát sinh trong công tác giải phóng mặt bằng, phương án di dời công trình hạ tầng nhằm đảm bảo tiến độ đề ra. Mặt khác, sau khi giá đất cụ thể được phê duyệt, công tác giải ngân vốn giải phóng mặt bằng sẽ nhanh và nhiều hơn. Nhưng với số vốn bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng như hiện nay là 160,5 tỷ đồng sẽ không đáp ứng được nhu cầu vốn để thực hiện, nên tỉnh đề nghị được cấp đủ vốn để thực hiện công tác giải phóng trong thời gian tới thuận lợi hơn.