Đoàn công tác Tỉnh ủy giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU tại Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh; huyện Ninh Hải

Ngày 22-10, Đoàn giám sát của Tỉnh ủy do đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 11-11-2016 của Tỉnh ủy về cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Sau khi Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy ban hành, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong việc triển khai, thưc hiện nghị quyết. Kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc đến các cấp hội tập trung chỉ đạo, triển khai tích cực, đẩy mạnh các hoạt động trong phong trào nông dân. Công tác tuyên truyền được chú trọng với các hình thức đa dạng tới cán bộ, hội viên, nông dân. Chủ động phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ hội; hỗ trợ các hoạt động đào tạo nghề, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới; hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, giúp nhau về kiến thức, kinh nghiệm, xây dựng các chuỗi giá trị trong sản xuất. Thông qua tổ chức chi, tổ hội nghề nghiệp đã thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng sản lượng, chất lượng sản phẩm, nâng cao giá trị, thu nhập, cải thiện đời sống người dân, góp phần quan trọng vào thực hiện chương trình cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với ứng phó BĐKH và xây dựng nông thôn mới. Qua 3 năm, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương hội, các tổ chức phi chính phủ, Hội Nông dân các cấp đã triển khai Dự án Nhân rộng mô hình sản xuất nho an toàn với diện tích 2,4 ha ở xã Vĩnh Hải (Ninh Hải); Dự án nuôi heo Lũng Pù (Hà Giang) tại xã Phước Đại (Bác Ái), quy mô 100 con; xây dựng mô hình nông dân thu gom rác thải khu vực làng nghề khai thác hải sản gắn với tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường biển; mô hình Tổ hợp tác chuối hột mồ côi Phước Bình sản xuất theo chuỗi giá trị; triển khai Đề án Ứng dụng Bentonite cải tạo đất tăng cường giữ độ ẩm và nâng cao dinh dưỡng đất trên vùng đất cát; nhân rộng mô hình tưới tiết kiệm nước trên diện tích hơn 578 ha. Các hoạt động hỗ trợ đánh bắt hải sản, phát triển chăn nuôi, xây dựng và phát huy giá trị các sản phẩm đặc thù cũng được chú trọng thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc tại Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh. Ảnh: A.T

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong thời gian tới, đề nghị Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU gắn thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Khuyến khích nông dân, chủ trang trại tích cực tham gia, nhân rộng, phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả, mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi về vốn, triển khai các mô hình chuyển giao khoa học - kỹ thuật, các đề án, dự án có hiệu quả trong nông dân, doanh nghiệp, các chủ trang trại. Vận động nông dân xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã liên kết sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị.

* Cùng ngày, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Huyện ủy Ninh Hải về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 11-11-2016 của Tỉnh ủy về cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Huyện ủy Ninh Hải. Ảnh: H.Lâm

Sau khi tiếp nhận Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy, Huyện ủy Ninh Hải đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức quán triệt sâu kỹ nội dung của nghị quyết; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong thực hiện nghị quyết. Tác động qua 3 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy đối với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với ứng phó BĐKH trên địa bàn huyện có bước chuyển biến khá, cơ cấu sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển với các loại cây trồng, vật nuôi gắn liền với tiềm năng, lợi thế của địa phương; công tác ứng dụng khoa học-kỹ thuật, liên kết tiêu thụ mặt hàng nông sản được quan tâm, chú trọng; sản lượng khai thác đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối không ngừng tăng về số lượng và chất lượng. Cơ cấu nông, lâm nghiệp hiện chiếm 33,76%; thủy sản chiếm 66,34%; thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt trên 38 triệu đồng/năm, tăng 1,43 lần so với năm 2015. Hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn từng bước đầu tư hoàn thiện, toàn huyện có 6/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 75%.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, Huyện ủy, UBND huyện Ninh Hải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động và phát huy hiệu quả sức mạnh của đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện quyết liệt các nội dung trọng tâm Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy. Trong đó, tập trung rà soát, dự báo tình hình tác động của BĐKH để có giải pháp triển khai đồng bộ với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể; thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển sản xuất; đặc biệt, chú trọng hình thức phát triển nông nghiệp gắn với dịch vụ du lịch; đẩy mạnh hoạt động thu hút, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, nhất là đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, nâng cao vai trò hoạt động của hợp tác xã; duy trì và nhân rộng các mô hình thế mạnh. Triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ ngư dân cải hoán tàu thuyền có công suất lớn, trang thiết bị hiện đại vươn khơi đánh bắt hải sản xa bờ; chú trọng đầu tư hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản, quan tâm đến lĩnh vực xây dựng nông thôn mới; đặc biệt, thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc các phòng, ban chuyên môn, địa phương trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy trong giai đoạn tiếp theo.