Ninh Hải phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2019

Nghị quyết HĐND huyện Ninh Hải về nhiệm vụ năm 2019 đã xác định các chỉ tiêu chủ yếu, trong đó xác định phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 13-14%, quan tâm phát triển kinh tế vùng nông thôn, miền núi, vùng khó khăn, nâng cao đời sống cho nhân dân. Trọng tâm là tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế kinh tế biển, đẩy nhanh phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường.

Tín hiệu vui trong phát triển kinh tế-xã hội

Thực hiện Nghị quyết trên, trong 9 tháng qua tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Ninh Hải đã chuyển biến tích cực, một số chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch năm, đơn cử sản lượng khai thác hải sản vượt 2,43%, muối vượt 0,46%, sản xuất tôm giống vượt 22,93% và thu ngân sách vượt 28,8%. Các chỉ tiêu khác cũng cho thấy có sự tăng trưởng so với cùng kỳ, chẳng hạn sản lượng lương thực tăng 2,59 %, lao động được giải quyết việc làm mới tăng 2,37%. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch được tăng cường quản lý, tình hình lưu thông hàng hóa duy trì ổn định. Ngay từ đầu năm, việc kiểm tra về an toàn thực phẩm, kiểm tra việc niêm yết giá và bán hàng theo giá đã niêm yết, kiểm tra chất lượng hàng hóa, gian lận thương mại được Ninh Hải quan tâm thực hiện. Hoạt động du lịch tiếp tục có nhiều khởi sắc; nhờ đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch địa phương thông qua các hoạt động tại Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2019, đã có 1.172.500 lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến Ninh Hải tham quan, du lịch, tăng 217.800 lượt du khách và tăng 85,6 tỷ đồng doanh thu du lịch so với cùng kỳ. Riêng Resort Amanơi đón 10.430 lượt khách du lịch, trong đó có 7.757 lượt khách du lịch quốc tế.

Ngoài tăng trưởng về du lịch, lĩnh vực thuỷ sản cũng đã đạt kết quả đáng phấn khởi. Năng lực tàu thuyền hiện có 863 chiếc với tổng công suất 110.683 CV, nếu so với năm 2016 đã tăng công suất thêm 39.152 CV, đưa công suất bình quân từ 84,85 CV/chiếc lên 128,25 CV/chiếc. Sự tăng thêm năng lực tàu cá đã giúp sản lượng khai thác hải sản trong 9 tháng đạt 14.340 tấn (tăng 9,63% so với cùng kỳ). Về nuôi trồng thủy sản, dù nuôi tôm thịt mới đạt sản lượng 1.620 tấn (77,14% kế hoạch năm) nhưng sản xuất tôm giống lại đạt sản lượng 7,13 tỷ post, tăng 3,94% so với cùng kỳ. Đối với sản xuất nông nghiệp, nhờ quản lý, điều tiết nước phục vụ sản xuất phù hợp, sản lượng một số cây trồng chính đã tăng, trong đó đã chuyển đổi hiệu quả cơ cấu cây trồng 44,4 ha. Tình hình chế biến, sản xuất của một số cơ sở thuộc lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn ổn định. Đối với khoa học công nghệ, đã xây dựng và triển khai các chương trình, các đơn đặt hàng, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu

Triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, Ninh Hải phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu còn lại, cụ thể là đạt sản lượng 6.300 tấn lương thực, 480 tấn tôm thịt, giải quyết việc làm mới cho 211 lao động và giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,26%. Về kinh tế, Ninh Hải tập trung kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào phát triển các vùng trọng điểm du lịch của huyện như Vĩnh Hy, biển Ninh Chữ, Hang Rái,…; khai thác, phát huy thế mạnh và tiềm năng du lịch sinh thái biển và du lịch khám phá. Tiếp tục truyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở những vùng tưới bấp bênh, vùng cuối kênh, vùng sản xuất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng cạn, sử dụng ít nước nhằm tăng hiệu quả sản xuất trên cùng đơn vị diện tích. Tiếp tục tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa phương trên cơ sở hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh (các dự án điện gió, điện mặt trời, du lịch, đô thị, chợ...); bên cạnh đó, triển khai đẩy nhanh một số dự án huyện làm chủ đầu tư.

Huyện Ninh Hải tiếp tục thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo.
Trong ảnh: Điện gió Đầm Nại đưa vào hoạt động thương mại góp phần phát triển kinh tế-xã hội huyện Ninh Hải.Ảnh: Văn Nỷ

Cùng với kinh tế, Ninh Hải chú trọng thực hiện các mục tiêu về văn hóa-xã hội, cụ thể trong lĩnh vực giáo dục, triển khai tốt các giải pháp duy trì sĩ số học sinh ngay từ đầu năm học; về y tế, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng y tế cơ sở; phấn đấu giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 0,99% và tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 10,5%. Về quốc phòng-an ninh, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm và trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Phú, Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải, trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được; tìm ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong 9 tháng, UBND huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Theo đó, các cơ quan, ban ngành và UBND các xã, thị trấn đang khẩn trương tập trung thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu còn lại.