Họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Hội Nông dân Việt Nam

Ngày 9-10, Hội Nông dân tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 - 14-10-2019).

Các đại biểu cùng ôn lại truyền thống của Hội Nông dân Việt Nam qua 89 năm xây dựng và phát triển. Cùng với sự trưởng thành của giai cấp nông dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, giai cấp nông dân, Hội Nông dân tỉnh nhà ngày càng phát triển, trưởng thành và vững mạnh.

Đồng chí Kiều Như Bổn Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao giải thưởng cho các đơn vị xuất sắc
tham gia hội thi Văn nghệ-Thể thao nông dân Ninh Thuận năm 2019.

Đặc biệt, với sự đóng góp tích cực của các cấp hội hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới và 27 năm tái lập tỉnh, nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đạt được thành tích khá toàn diện. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển với tốc độ cao theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề; các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục đổi mới. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được tăng cường; bộ mặt nhiều vùng nông thôn thay đổi. Đời sống vật chất tinh thần của dân cư ở hầu hết các vùng nông thôn ngày càng được cải thiện…

Tại buổi họp mặt, Hội Nông dân tỉnh đã trao giải thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích cao trong Hội thi Văn nghệ- Thể thao nông dân Ninh Thuận năm 2019.