Huyện ủy Thuận Bắc: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019

Ngày 4-10, Huyện ủy Thuận Bắc tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.

Trong 9 tháng năm 2019, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục duy trì ổn định, có 12/17 chỉ tiêu đạt. Giá trị sản xuất các ngành ước đạt 3.269 tỷ đồng, đạt 81,1% kế hoạch, tăng 40 % so với cùng kỳ năm trước. Các ngành nông nghiệp, công nghiệp-xây dựng, dịch vụ tăng trưởng khá; các dự án năng lượng tái tạo được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Tổng mức đầu tư toàn xã hội ước đạt 1.828 tỷ đồng, vượt 24% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 68,1 tỷ đồng, vượt 176,8% kế hoạch. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo; giải quyết việc làm cho 900 lao động, đạt 100% kế hoạch. Tình hình an ninh-quốc phòng được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị luôn được quan tâm. Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước được triển khai thực hiện nghiêm túc. Toàn huyện đã kết nạp 40 đảng viên mới, đạt 69% chỉ tiêu tỉnh giao.

Toàn cảnh Huyện ủy Thuận Bắc Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Ảnh: M.Khai

Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019, Huyện ủy Thuận Bắc tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội theo kế hoạch đề ra. Tập trung phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, hạn chế lây lan trên diện rộng. Chỉ đạo sản xuất vụ mùa, tăng cường chuyển đổi cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Thúc đẩy các dự án công nghiệp, du lịch trên địa bàn. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính… Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tập trung công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở…