Thuận Bắc: Hội nghị sơ kết tình hình an toàn giao thông 9 tháng năm 2019

* Ngày 3-10, UBND huyện Thuận Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình an toàn giao thông (ATGT) 9 tháng năm 2019, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Trong 9 tháng năm 2019, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn cơ bản ổn định, số vụ tai nạn, va chạm giao thông giảm so với cùng kỳ. Toàn huyện xảy ra 9 vụ, so với cùng kỳ năm 2018 giảm 1 vụ, giảm 1 người chết. Ban ATGT huyện đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ tại trường học, khu dân cư, qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của học sinh và người dân. Ban ATGT huyện đã tổ chức 388 ca tuần tra, kiểm soát, lập biên bản vi phạm 376 trường hợp.

Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT 3 tháng cuối năm, Ban ATGT huyện tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, địa phương, trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ATGT; tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản về ATGT và tập trung khắc phục các điểm có nguy cơ tiềm ẩn về TNGT trên địa bàn…