Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khoá I năm 2019

Ngày 13-9, Trường Chính trị tỉnh phối hợp Sở Nội vụ và Viện đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực Tri thức trẻ tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức ngạch chuyên viên khoá I năm 2019 cho 119 học viên là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Qua 3 tháng học tập và nghiên cứu, các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước và công tác điều hành; nâng cao chất lượng công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức hoàn thiện các tiêu chuẩn chức danh theo quy định. Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học, trong đó 11 học viên được tặng giấy khen vì đã đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện toàn khóa.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao giấy khen cho các học viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện toàn khóa.