Tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh

Ngày 12-9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 349/QĐ-UBND triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 4-6-2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu cụ thể là đẩy mạnh huy động các nguồn lực của xã hội, thúc đẩy sự phát triển của các cơ sở giáo dục (GD) ngoài công lập đạt tỷ lệ 8,57% số cơ sở và 10% người học vào năm 2020 và lần lượt là 8,9% và 10,4% vào năm 2025.

Điện gió Trung Nam Group tài trợ cơ sở vật chất cho Trường THCS-THPT Đặng Chí Thanh (Cà Ná)
góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Ảnh: Văn Nỷ

Cụ thể, đối với GD mầm non, đặc biệt là ở các trung tâm huyện, thành phố, các khu vực đông dân cư có số trẻ em trong độ tuổi đi học mầm non, mẫu giáo tăng nhanh do di dân cơ học, phấn đấu đến năm 2020, số cơ sở GD mầm non ngoài công lập đạt tỷ lệ ít nhất là 26,4%, tương ứng với số trẻ em theo học đạt khoảng 39,2%; đến năm 2025, số cơ sở GD mầm non ngoài công lập đạt 28,1% với số trẻ em theo học đạt 38,9%.

Đối với GD phổ thông, phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ cơ sở và số học sinh theo học tại các trường phổ thông ngoài công lập đạt lần lượt là 0,91% và 1,14%; đến năm 2025, tỷ lệ cơ sở và số học sinh theo học tại các cơ sở ngoài công lập là 1% và 1,6%.

Đối với GD nghề nghiệp, phấn đấu đến năm 2020, số cơ sở GD nghề nghiệp ngoài công lập đạt 22,2%; đến năm 2025, đạt tỷ lệ 33,3%.

Để đạt được các mục tiêu trên, kế hoạch đề ra 5 nhóm giải pháp thực hiện như: hoàn thiện cơ chế chính sách; cải thiện môi trường đầu tư; đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các cơ sở GD công lập; tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng GD; tiếp tục đẩy mạnh thông tin, truyền thông...