Bảo hiểm xã hội tỉnh: Chạy đua “nước rút” hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2019

Trong những tháng cuối năm năm 2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tiếp tục bám sát các giải pháp chỉ đạo, điều hành của tỉnh, BHXH Việt Nam; phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai nhiều giải pháp phát triển đối tượng, giảm nợ đọng BHXH, BHYT; giải quyết các chế độ, quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT đúng quy định pháp luật để hoàn thành kế hoạch được giao.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, BHXH tỉnh đã phối hợp với các cơ quan truyền thông và ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; tư vấn chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động (NLĐ) ở các doanh nghiệp. Trong 8 tháng năm 2019, toàn đơn vị tập trung rà soát, hoàn thiện và trả sổ BHXH cho NLĐ theo quy định của Luật BHXH, hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp mã sổ BHXH và thực hiện đổi 100% thẻ BHYT đã đồng bộ dữ liệu hộ gia đình theo mã số BHXH. Toàn ngành thu BHXH, BHYT, BHTN hơn 682,8 tỷ đồng, đạt 65,3% kế hoạch. Công tác phát triển người tham gia bảo hiểm tăng, toàn tỉnh có 545.512 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh đạt 88,3%. Công tác khám, chữa bệnh (KCB) qua BHYT ngày càng được người dân sử dụng. Trong 8 tháng, tổng chi phí KCB BHYT là 373,84 tỷ đồng, đạt 82,6% kế hoạch.

Người lao động làm thủ tục về chế độ chính sách tại Bảo hiểm xã hội tỉnh. Ảnh: Văn Nỷ

Đồng thời, BHXH tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm đôn đốc, thu hồi nợ đối với các doanh nghiệp còn nợ đọng BHXH, BHYT kéo dài. Đã tăng cường công tác phối hợp liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra chuyên ngành BHXH, BHYT đối với các đơn vị sử dụng lao động để hạn chế tình trạng các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Ngành đã tổ chức thanh tra chuyên ngành, kiểm tra được 32 cuộc/129 đơn vị, đạt 85,4%; tổ chức kiểm tra về tình hình quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí KCB BHYT, phát hiện và đề nghị thu về quỹ BHYT với số tiền trên 290,7 triệu đồng/2 cơ sở do cơ sở KCB BHYT đề nghị thanh toán dịch vụ kỹ thuật không đúng quy định…

Bên cạnh đó, tích cực đôn đốc sau thanh tra, kiểm tra để thu hồi các khoản tiền mà đơn vị sử dụng lao động còn nợ đọng. Đến nay, tổng số tiền các đơn vị sử dụng nợ BHXH, BHYT, BHTN là 40,4 tỷ đồng, chiếm 3,87% số thu theo kế hoạch, giảm sâu so với cùng kỳ. Tuy nhiên, việc các đơn vị sử dụng lao động nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN đã ảnh hưởng rất lớn đến việc giải quyết các chế độ chính sách BHXH, BHYT và quyền lợi chính đáng của NLĐ. Đây cũng đang là thực trạng báo động, thách thức đặt ra cho ngành trong những tháng cuối năm.

Ông Hà Văn Châu, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Để hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2019, trong những tháng cuối năm đơn vị tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp như: Tăng cường đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN; hướng dẫn tham gia BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020, phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN để kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; tuyên truyền để các chủ sử dụng lao động, NLĐ tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách, cách thức và đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh duy trì triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đôn đốc, nhắc nhở, kịp thời xử lý đối với các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng tiền BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, phối hợp các ngành, địa phương chủ động triển khai các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT, đảm bảo kịp thời các quyền lợi cho NLĐ và người tham gia BHYT. Ký hợp đồng thu BHXH tự nguyện và BHYT với Bưu điện tỉnh.

Tiếp tục thực hiện tốt việc tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT thiết thực, hiệu quả đến tất cả người dân trên địa bàn tỉnh. Tập trung rà soát các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, doanh nghiệp có chênh lệch về số lao động kê khai thuế và tham gia BHXH để phát triển số người tham gia BHXH bắt buộc đúng quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo niềm tin và sự hài lòng của người dân và người sử dụng lao động. Toàn ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2019, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.