Hội Cựu chiến binh Thuận Nam: Tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

Ngày 26-7, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thuận Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2019-2024.

5 năm qua, thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, Hội CCB huyện Thuận Nam luôn quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho các hội viên. Đến nay, có gần 90% hội viên có mức thu nhập trung bình trở lên, hội viên thuộc diện nghèo chỉ còn 2,3%. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, CCB huyện Thuận Nam luôn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

 

Lãnh đạo Hội CCB huyện Thuận Nam trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.

Trong thời gian tới, Hội CCB huyện Thuận Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, huy động tối đa mọi nguồn lực để giúp nhau giảm nghèo nhanh và bền vững. Phấn đấu hằng năm trên 90% tổ chức cơ sở hội đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; trên 90% gia đình CCB đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”…

Dịp này, UBND huyện Thuận Nam đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.