UBND tỉnh: Triển khai nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 17-7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quốc phòng, quân sự (QP-QS) địa phương 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 đến dự. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương và LLVT tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ QP-QS địa phương hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Nổi bật là công tác tập trung xây dựng, củng cố thế trận lòng dân trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, LLVT tỉnh và quần chúng nhân dân đối với nhiệm vụ QP-QS; quan tâm đầu tư kinh phí cho nhiệm vụ quốc phòng; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố các tiềm lực trong khu vực phòng thủ. Công tác tuyển quân ở các địa phương được thực hiện đúng quy trình, luật định, bảo đảm chỉ tiêu trên giao. Công tác huấn luyện cho các đối tượng được triển khai chuẩn bị và tổ chức chặt chẽ, chu đáo, chất lượng ngày càng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh trong tình hình mới. Chỉ đạo các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, nhận định chính xác, kịp thời tham mưu sát đúng cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý tốt các tình huống xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đao tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các, sở, ban, ngành địa phương và LLVT tỉnh tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác QP-QS địa phương 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm quyết tâm xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc; đồng thời rà soát lại các chỉ tiêu về quốc phòng-an ninh và tập trung thực hiện đạt kế hoạch đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong xử lý có hiệu quả các tình huống về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tăng cường quản lý nhà nước về quốc phòng, xây dựng xã, phường vững mạnh về quốc phòng-an ninh, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh; tập trung giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ xây dựng thao trường Núi Đỏ và các công trình phòng thủ khác. Về phía LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy và Đảng ủy Quân khu; nâng cao chất lượng công tác diễn tập, huấn luyện chiến đấu; tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng; quan tâm chăm lo chính sách hậu phương quân đội; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong LLVT và các phong trào thi đua ở địa phương.