Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 16-7, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và ra nghị quyết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh đã bám sát tình hình, nhiệm vụ, thực tiễn của địa phương, đơn vị, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; chất lượng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đã có sự chuyển biến tích cực, thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ Nhân dân. Công tác Đảng, công tác chính trị thực hiện có hiệu quả, vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong LLVT tỉnh luôn được phát huy; công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm kịp thời cho các hoạt động của LLVT tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp tục tăng cường công tác trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện; sẵn sàng cơ động tham gia phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai khi có tình huống xảy ra. Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong 6 tháng cuối năm 2019; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động ky niem 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, 74 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh (2-9); 74 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh. Tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên 2 cấp ngoài thực địa có một phần thực binh. Chỉ đạo Ban CHQS các huyện diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên 1 cấp về động viên và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đúng chỉ tiêu, kế hoạch đề ra…