Sáng mãi truyền thống thanh niên xung phong

69 năm qua, kể từ ngày Đội Thanh niên xung phong (TNXP) công tác Trung ương đầu tiên được thành lập theo Chỉ thị của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trải qua quá trình đấu tranh cách mạng, xây dựng xã hội chủ nghĩa, cùng với lực lượng cựu TNXP cả nước, đội ngũ cựu TNXP Ninh Thuận ngày nay luôn phát huy vai trò là nhân chứng lịch sử, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Hội Cựu TNXP tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam; các sở, ban, ngành các tổ chức chính trị- xã hội và sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, hội viên nên đã đạt được những thành quả quan trọng. Hội đã đề ra nhiệm vụ hoạt động đúng hướng, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên. Các hoạt động của tổ chức Hội đều nhằm phát huy truyền thống phẩm chất TNXP, phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, ý chí, nghị lực vượt khó để tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, kinh nghiệm vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh. Đến nay, đã thành lập Hội ở 7/7 huyện, thành phố trong tỉnh; ở 45 xã, phường, thị trấn thu hút 1.430 hội viên tham gia.

Các cấp Hội như mái ấm gia đình tập hợp các thế hệ TNXP, cùng nhau đùm bọc, sẻ chia, chăm sóc nhau lúc ốm đau, hoạn nạn, cùng chăm lo việc chính sách, hiếu hỷ, giúp đỡ nhau xây dựng, sửa chữa nhà cửa; tặng quà, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí; cùng chung tay góp sức xóa đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống. Phong trào Đền ơn đáp nghĩa thật sự đi vào chiều sâu và có ý nghĩa nhân văn cao cả. Chỉ trong giai đoạn 2015-2019, Hội đã vận động được hơn 3,34 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ, Hội Cựu TNXP tỉnh đã xây dựng được 47 căn nhà Tình thương và Đại đoàn kết cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tặng 45 sổ tiết kiệm cho hội viên là hộ nghèo, bình quân từ 3-5 triệu đồng/sổ với tổng số tiền 165 triệu đồng; hỗ trợ hội viên là hộ nghèo, gia đình chính sách hơn 223,6 triệu đồng; giúp nhau làm kinh tế thoát nghèo bằng hình thức cho vay mượn vốn xoay vòng để đầu tư sản xuất theo mùa vụ hoặc buôn bán nhỏ cho 150 lượt hội viên với tổng số tiền 250 triệu đồng. Ngoài ra, Hội đứng ra tín chấp cho hàng trăm hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, chăn nuôi.

Mặt khác, thực hiện vai trò nhân chứng lịch sử, những năm qua, Hội Cựu TNXP tỉnh đã kiến nghị và tham gia cùng các ngành xem xét, đề nghị giải quyết xong trên 1.000 hồ sơ chính sách cho hội viên TNXP. Các cấp Hội Cựu TNXP trong tỉnh đã xây dựng được Quỹ Nghĩa tình với số tiền hàng trăm triệu đồng, do hội viên tự nguyện đóng góp để thăm hỏi, giúp đỡ nhau những khi ốm đau, hoạn nạn và đồng thời giúp những hội viên nghèo vay vốn sản xuất. Kết quả hoạt động nghĩa tình đồng đội đã khơi dậy tâm tư, tình cảm của hội viên, xây dựng tinh  thần đoàn kết giữa hội viên với nhau, gắn kết hội viên với tổ chức Hội. Từ đó, đã thu hút được đông đảo hội viên vào tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hoạt động, vai trò, vị thế của tổ chức Hội đã được khẳng định trong xã hội.

Trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Hội Cựu TNXP tỉnh cũng thường xuyên vận động cán bộ, hội viên hưởng ứng các phong trào thi đua: “Cựu TNXP nguyện nêu gương sáng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Vì người nghèo”… Từ các phong trào thi đua yêu nước trong cựu TNXP và hoạt động của tổ chức Hội đã có sức lan tỏa rộng khắp, trở thành động lực thúc đẩy, cổ vũ, động viên TNXP phát huy truyền thống anh hùng, phẩm chất cách mạng, tạo sức mạnh mới để vượt qua khó khăn, góp phần thiết thực vào công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Phát huy truyền thống 69 năm vẻ vang của lực lượng TNXP, trong thời gian tới, Hội Cựu TNXP tỉnh tiếp tục phát huy, thực hiện tốt hơn nữa phong trào thi đua cựu TNXP nguyện nêu gương sáng làm theo lời Bác; vận động hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội; đẩy mạnh các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; giúp đỡ nhau vượt khó, vươn lên thoát nghèo... Trọng tâm trước mắt tập trung hướng dẫn các cơ sở Hội hoàn chỉnh báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, tham mưu cho cấp ủy cùng cấp dự kiến nhân sự cho nhiệm kỳ 2019-2024, tiến hành tổ chức đại hội cấp xã, phường, thị trấn hoàn thành trong năm 2019. Đồng thời, xây dựng kế hoạch và đề án nhân sự chuẩn bị cho đại hội cấp huyện và cấp tỉnh năm 2020.

Bên cạnh đó, Hội sẽ phát huy, làm tốt hơn nữa vai trò nhân chứng lịch sử, tham gia giải quyết chế độ, chính sách đối với TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo đúng quy định. Đồng thời, tích cực tham gia giáo dục bồi đắp truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương bằng những hành động thiết thực; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, mãi mãi xứng đáng với truyền thống anh hùng của TNXP.