Tp.Phan rang – Tháp chàm: Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019

Ngày 4-7, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh khai mạc diễn tập KVPT tại Tp.Phan Rang – Tháp Chàm. Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tham dự.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban chỉ đạo, Ban nội dung diễn tập thực hiện đúng kế hoạch, phát huy tính năng động, chủ động, sáng tạo của người diễn tập. Lãnh đạo thành ủy, UBND thành phố nghiên cứu, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật, tài liệu diễn tập sát với thực tế địa phương; vận dụng linh hoạt các nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong quá trình vận hành cơ chế và thực binh xử lý tình huống.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đến dự khai mạc.

Cuộc diễn tập diễn ra trong 2 ngày (4 và 5-7) với các nội dụng: Chuyển Lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ. Qua đó, nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; quản lý điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; nâng cao khả năng hiệp đồng, hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng vũ trang địa phương, sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra…