Đảng bộ Quân sự tỉnh: Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày 17-6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn của Trung ương bảo đảm sự lãnh đạo chỉ đạo, theo dõi kiểm tra đánh giá kết quả của cấp ủy, cấp trên theo đúng quy trình, quy định.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Làm tốt công tác học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện và tuyên truyền có hiệu quả trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh về công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thi 05-CT/TW của Bộ Chính trị; phát huy tốt công tác tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII)... Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng; bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn của đảng viên theo hướng tinh, gọn, mạnh, linh hoạt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.