Khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 2-7, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức trọng thể Lễ khai mạc Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự có 280 đại biểu chính thức; đại diện MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố và các tổ chức thành viên. Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự chỉ đạo Đại hội và tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra trong hai ngày 2 và 3-7. Trong ngày làm việc đầu tiên, buổi sáng Đại hội thông qua các báo cáo: Tình hình đại biểu tham dự Đại hội; tổng kết nhiệm kỳ IX (2014-2019) và phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu và chương trình hành động nhiệm kỳ X (2019-2024); kiểm điểm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX; tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo báo cáo Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; góp ý vào Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII sửa đổi. Cũng trong buổi sáng, các đại biểu tham gia thảo luận và báo cáo tham luận tại Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: V.M

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trong những năm qua, thực hiện Chương trình hành động của Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì đạt được nhiều kết quả tích cực, với nhiều cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả; nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được phát huy, nhân rộng. Nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy sáng tạo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ X (2019-2024), MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày thêm đổi mới, phát triển nhanh và bền vững.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: V.M

* Buổi chiều, các đại biểu tiếp tục nghe tham luận; thông qua đề án nhân sự và hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024; thông qua phương án nhân sự và hiệp thương cử Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; tiến hành hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ I cử chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Thường trực khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.