Xây tặng trên 1.000 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được trên 61,5 tỷ đồng, vượt 54% chỉ tiêu đề ra. Sửa chữa, xây mới 1.021 nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ xây dựng 976 nhà theo các Quyết định 33/2015/QĐ-TTg và Quyết định 48/QĐ/2014/QĐ-TTg cho hộ nghèo, cận nghèo và các hộ dân thật sự khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền trên 35,5 tỷ đồng.

Hỗ trợ 1.000 con bò cái giống cho 750 hộ nghèo, hỗ trợ tết, tặng quà cho hộ nghèo; người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh vượt khó hiếu học, với số tiền trên 37 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ Cứu trợ Trung ương và của tỉnh, đã kịp thời hỗ trợ về phương tiện sản xuất, vật dụng, nước uống cho người và gia súc, sửa chữa và xây mới 258 căn nhà cho các hộ dân trên địa bàn tỉnh khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, với tổng số tiền trên 18 tỷ đồng…

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ảnh: Phạm Lâm