Trụ điện sắp ngã

Ngay nút giao đường 21 Tháng 8 và Đổng Dậu, phường Phước Mỹ ( Tp. Phan Rang - Tháp Chàm), hiện có trụ điện sắp ngã gây nguy hiểm. Đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục tình trạng này để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông qua khu vực này.

Trụ điện sắp ngã.