Ninh Phước: Triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2019

(NTO) Ngày 11-1, Huyện ủy Ninh Phước tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Theo báo cáo, trong năm 2018, huyện Ninh Phước có 39 đơn vị đăng ký thực hiện hiệu quả 26 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị thu hút 224 tập thể và 996 cá nhân tham gia. Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội vận động nhân dân hiến 15.043 m2 đất xây dựng kênh mương, kiên cố hóa giao thông nông thôn với chiều dài 8,7 Km, lắp đặt 297 bóng đèn chiếu sáng các khu dân cư với chiều dài 14,7 Km. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” huy động các nguồn lực đầu tư tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới, giữ vững quốc phòng- an ninh địa phương…

 Huyện ủy Ninh Phước tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”
năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Huyện ủy Ninh Phước tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trong dịp này, Huyện ủy Ninh Phước cũng đã sơ kết 3 năm (2016- 2018) triển khai thực hiện hiệu quả việc vận động đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn và đồng bào Raglai không nuôi heo thả rong trong khu cân cư gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn ". Đồng thời tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.