Tăng cường công tác bảo vệ, phòng, chống bạo lực trẻ em trên địa bàn tỉnh

Ngày 20-12, UBND tỉnh ban hành công văn gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố về việc thực hiện Công văn số 5079/UBQGTE ngày 30-11-2018 của Ủy ban quốc gia về trẻ em về tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các địa phương thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về trẻ em, đặc biệt là Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17-7-2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
giúp trẻ phát triển tinh thần và thể chất. Ảnh: Văn Nỷ

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định về quy tắc ứng xử tới cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động, nâng cao đạo đức nhà giáo. Tăng cường thanh tra, kiểm tra nề nếp, kỷ cương trường học; xử lý nghiêm các giáo viên, nhân viên, người lao động có hành vi bạo lực, xâm hại thể chất, tinh thần đối với trẻ em và người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra các vụ việc vi phạm.

Ngoài ra, truyền thông, quảng bá về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) và số điện thoại đường dây nóng 18008079 của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh để mọi người dân và trẻ em thông tin, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em và liên hệ khi có nhu cầu được tư vấn, hỗ trợ. Phối hợp, xử lý thông tin giữa địa phương với Tổng đài trong việc hỗ trợ, can thiệp, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.